תמלול הכתבה: מצוקת הדיור בחברה הערבית

מגישה: דמיינו לכם שהרשימה הערבית המשותפת תשב בקואליציה. האם זה היה עוזר להם לטפל להם במצוקת הדיור של החברה הערבית? רוב תכניות המתאר בישובים הערביים או שלא מאושרות או שלוקח שנים לאשר אותן. תושבים רבים נאלצים לבנות על אדמה פרטית בלי שתכנית המתאר אושרה, ואז הם מקבלים צווי הריסה. ולערבים כידוע, הורסים באמת. גם כשגרה בנגב, וגם בערים המרכזיות. למשל, בקלנסווה, שם הייתה הריסת בתים מסיבית בתחילת השנה, תכניות המתאר אושרו 15 שנים לאחר שהגישו אותן.
עבד אלבאסט סלאמה: בעיית התכנון והבנייה אינה של קלנסווה בלבד, אלא של החברה הערבית בישראל. תכנית המתאר העירונית שהוגשה ב-2002 אושרה רק ב-2017.
נאדי תאיה: התוכנית שאושרה, עונה על צרכי התושבים כפי שהם היו נכון ל-2001.
עבד אלבאסט סלאמה: החוק אינו עוזר לנו והמדינה לא עוזרת לנו – זה לא סוד.
מגישה: הכתבה המלאה על מצוקת הדיור בקלנסווה תעלה לאתר הטלוויזיה החברתית בימים הקרובים.​

סוף תמלול הכתבה: מצוקת הדיור בחברה הערבית

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס