תמלול הכתבה: גם פליטים עובדים

כתב: כחלק ממאבקם של מבקשי המקלט לשפר את מעמדם, הם נפגשו לאחרונה עם פעילים חברתיים, כדי לבחון את אפשרות הצטרפותם לאיגוד העובדים הגדול במדינה, ההסתדרות – בו לא אוגדו עד היום מבקשי מקלט.
תמר קצירי: הפנייה, כן? היא להצטרף להסתדרות והיא באמת חלק מתפיסת העולם שלעובדים מגיעות זכויות והם בני אדם שווים. מגיעה להם הגנה, ומגיע להם שמול אנשים חזקים יותר, אם זה המעסיקים ואם זה הממשלה, יעמדו איתם שאר העובדים בסולידריות.
קריינות: עד היום, ההסתדרות לא השמיעה את קולה נגד שלל החוקים שפוגעים בזכויות העבודה של מבקשי המקלט, כמו למשל חוק הפיקדון, שמקזז עשרים אחוז משכרם מדי חודש. והתקווה היא שעם הצטרפותם להסתדרות, היא תחל לעשות זאת.
מור סטולר: נוח לה לא להתערב כי אף אחד מכם הוא לא חבר הסתדרות. אם היינו במצב שבו אנחנו כבר היינו אחרי שלב ההתארגנות והקהילה הייתה חלק מההתסדרות, יכולנו להסביר את זה באופן יותר ישיר ולהפעיל את ההסתדרות במאבק נגד החקיקה הזאת, כמו שההסתדרות מתערבת הרבה פעמים במאבקים נגד חקיקות שליליות של הכנסת או של הממשלה.
מבקש מקלט: אומרים לנו שאנחנו "מהגרי עבודה". לא מכירים בנו כפליטים. קוראים לנו "מסתננים", "מהגרי עבודה". בואו נגיד עכשיו, אם הצטרפנו להסתדרות, האם זה אומר שכן, אנחנו מהגרי עבודה?
מור סטולר: גם פליט צריך לעבוד, הוא צריך לאכול, וברגע שאתם נמצאים כאן, וגם אם יש ויכוח על המעמד שלכם, עדיין יש לכם את הזכות להתאגד. זה לא סותר את מעמדכם כפליטים.
כתב: אז שלושה עשר מבקשי מקלט הגישו טפסי הצטרפות להסתדרות, אבל עד לרגע זה אף אחד מהם לא התקבל כחבר בארגון. נדמה שנוצר בלבול בירוקרטי, אולי בגלל שמדובר בתקדים.
שיחה עם נציגת מנהלת מרשם וחברים בהסתדרות:
-כן זה עובדים זרים, הם רוצים למלא טופס, ולהיות חברי הסתדרות, הם רוצים להשפיע בכל מיני כיוונים.
-אני לא יכולה אבל להכניס אותם למערכת שלי.
-עובד זר יכול להיות חבר הסתדרות.
-לא, אני לא יודעת אם זה אפשרי.
-אוקיי, אז איך אפשר לברר את זה?
-אני אבדוק את זה ואני אתן לך תשובה.
מור סטולר: אנחנו הגשנו את הטפסים למחלקת מרשם החברים של ההסתדרות, והיא טענה שמחמת העובדה שהם אינם בעלי תעודת זהות ישראלית היא לא יכולה לקבל את הבקשות. לאחר מכן בשיחה נוספת שהיא קיימה עם פעיל אחר שלנו היא אמרה שהנושא ייבדק מחדש על ידי ההסתדרות נוכח הוראות חוקת ההסתדרות שקובעות שאין להפלות אנשים על רקע אזרחות, לאום, או כל רקע בלתי רלוונטי אחר.
קריינות: על מנת לקבל תשובה ברורה, הטלוויזיה החברתית פנתה לדובר ההסתדרות ושאלה מה עמדתה הרשמית של ההסתדרות בנוגע לצירוף מבקשי מקלט כחברים בארגון. בתגובה נמסר כי בהתאם לחוקת ההסתדרות, ציבור מהגרי העבודה המועסקים בישראל, כמו יתר אזרחי ותושבי המדינה, רשאים להתקבל כחברים בארגון.
כתב: אז על פי התגובה החיובית, נראה שההסתדרות מתכוונת לעמוד בחובתה לדאוג לכלל העובדים ללא קשר למעמדם ולשמור על זכויותיהם. אנחנו בכל אופן, נמשיך לעקוב עד שזה אכן יקרה גם בפועל.
מור סטולר: לא יעלה על הדעת שבמלונות בתל אביב למשל, נמצאים כתף אל כתף עובדים שהם עובדים ישראלים ועובדים בלתי ישראלים. והעובדים הלא-ישראלים, לא מאפשרים להם התארגנות במסגרת האיגודים המקצועיים.

סוף תמלול הכתבה: גם פליטים עובדים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס