תמלול הכתבה: יש פינוי, אין פתרון

קריאות בהפגנה: ביבי, תתעורר! מרכז קליטה הוא מחסום חברתי!
מדה דברסקי: אני גרה במרכז קליטה מבשרת והם רוצים לסגור אותו. אנחנו שאלנו למה והם אמרו שהם רוצים לבנות בתים לעובדי סוכנות זאת אומרת העשירים לגור שמה העניים צריך לפנות אותם העניים צריך לצאת משם.
טלהון טרקין: עכשיו הם רוצים להחזיר אותנו אם זה לבאר שבע, קריית גת, אשקלון, צפון, איפה שהם צריכים פשוט הם צריכים את המקום, ככה זה כמו חפצים להעביר אותנו ממקום למקום.
אנחנו פשוט במחנה שלא יכולים להתקדם אנחנו הצעירים רוצים ללמוד רוצים להתקדם אבל אין לך אפשרות  המבוגרים אין לך הרבה זמן הם רוצים לראות אנחנו עדיין תקועים למרות שזה מדינת ישראל ארץ ישראל אנחנו עדיין במחנה.
דב חנין: גם אנשים שהם יכולים להיות אפילו 20 שנה בארץ הם עדיין מטופלים על ידי משרד הקליטה כאילו שכל המשרדים האחרים לא רלוונטיים שאלת הקליטה באמת כמו שאדוני אומר, זו שאלה של חודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים שבן אדם מגיע לארץ. אנחנו מדברים על משרד קליטה ככתובת לאנשים שנולדו בכלל בארץ.
מיקי זוהר: עד שהמדינה לא נותנת את הפתרון אי אפשר לקחת את העולים האלה ולפנות אותם בגלל שיקולים נניח נדל"ניים.
נדב העצני: לאוכלוסיות היותר בעיתיות לקשישים הרבים שיש להם גם בעיה להסתדר  ולצעירים. לקשישים אומרים לכו למרכזי קליטה אחרים ואם לא תסכימו מיד תמצאו את עצמכם ברחוב. לצעירים למעשה לא מציעים כלום.
חביב קצב: בנושא מבשרת אנחנו לא הולכים ולא נעשה ואין לנו שום כוונה לזרוק אף אחד.
טלהון טרקין: בעצם מה שקורה בועדה או בכנסת זה לא אותו דבר שמה הוא (חביב קצב) יכול מילים נחמדות כאילו הוא עוזר לנו אבל מבפנים הוא שולח את העובדים שלו בעצם לא לצעירים למבוגרים הולך ואומר להם אם אתם לא הולכים לעזוב את המרכז קליטה יזרקו אתכם לרחוב.
מדה דברסקי: אומרים לצעירים יתנו להם 1500 שקל כל חודש וישכרו דירה, אני אגיד לך מה אין איזה בית ב1500 שקל בישראל. ויש אנשים מבוגרים אנחנו ביקשנו שיתנו להם, שלא יעבירו אותם למרכז קליטה פשוט שיתנו לנו את מה שמגיע לנו אנחנו גם לא רוצים לגור במרכז קליטה זה לא חיים לגור במרכז קליטה.
טלהון טרקין: הפתרון הוא פתרון של דיור קבע ולא עוד מרכז קליטה אחר.
מדה דברסקי: אנחנו רוצים שכולם יתייחסו אלינו כמו אל כל הישראלים אנחנו בני אדם כמוהם, יש לנו אותו דם פשוט העור שלנו שחור זה מה שיש. 

סוף תמלול הכתבה: יש פינוי, אין פתרון

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס