תמלול הכתבה: נפל בבריגדה היהודית

מנהל עבודה: אני אקח לך את המצלמה, חבר'ה בואו! כולכם בואו!
כתב: מה אתה עושה?! מה אתה עושה?! אני אקרא למשטרה, תיזהר ממני. הרגע הבן אדם הזה תקף אותי...
מנהל עבודה: לא נכון אתה שקרן! ביקשתי תעודת זהות שלך למה אתה מצלם.
כתב: ותפסת לי את היד
מנהל עבודה: רציתי לקחת לך את המצלמה
כתב: ניסית לקחת לי בכוח
מנהל עבודה: ניסיתי לקחת לך את המצלמה כי לא ביקשת ממני אישור לצלם

סוף תמלול הכתבה: נפל בבריגדה היהודית

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס