תמלול הכתבה: חסן סאנע מלקיה

אני חסן סאנע מלקיה, אני מהעמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בתוך לקיה. עמותה ראשונה בנגב ואני מבין ארבע הבנות שיזמו את הארגון אז שהייתי בת 16. ומשנת 86' אני ממשיכה עד היום וממשיכה, ניהלתי את העמותה כשנתיים. היום אני אחראית על המנהיגות הצעירה בתוך העמותה. ואני ממשיכה, כן, בגלל שזה יוזמה שלי ושל החברות שלי, לא יוזמה של מישהו בחוץ. ואני מאמינה בכל שינוי שאני באה לעשות. ואני ממשיכה אפילו שהחברה, היא מתנגדת אלי כחסן, כבחורה רווקה והיא יוצאת לאן שהיא רוצה והיא מובילה, ועושה את זה ועושה את זה, אז רוצים להחזיר אותי לאחור. להחזיר אותי לבית, להיות במקום סגור. אבל אני לא נותנת לאף אחד שיחזיר אותי ויסגור על חסן. תראי, אני רוצה לכל הקהילה שלי, הקהילה הערבית פה בנגב, שיסתכלו על האישה כמו על הגבר, שיסתכלו על בחורה כמו על אח שלה. שהאמא ואבא יסתכלו על הבן והבת אותו הדבר.

סוף תמלול הכתבה: חסן סאנע מלקיה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס