תמלול הכתבה: היכן מתחילה רדיפה פוליטית?

קריאות: די לכיבוש, די לכיבוש.

מיכאל כורך: בעצם ההפגנה הזאת היא נגד הרדיפה של פעילי שמאל שהגיעה למצב שבו שלושה, שני פעילים יהודים ופעיל פלסטיני, נעצרו. זאת רדיפה פוליטית כי אין ראיות, הם לא עשו עבירות באמת והיה אפשר לשחרר אותם כבר מזמן הביתה. מנעו מהם פגישה עם עורך דין.  אחד העצורים אמר שהכניסו לו מדובבים שהתייחסו אליו מאוד באלימות.

מפגינות\ים: אנחנו על השטאזי שמענו, על כל מיני מרגלים ושתולים. אנחנו שמענו על המקארתיזם, על כל מיני מלשינים. ואנחנו גם יודעים לאן זה הולך.

מפגין: נאסר, למרות החלטה של שתי ערכאות של בתי משפט השלום והמחוזי לשחרר אותו, נחטף על ידי המשטרה והועבר ל(כלא) עופר. עורכי הדין הולכים להגיש תלונה בבית המשפט בשתי ערכאות על הנושא הזה.

קריאות: גיא, גיא, אל ייאוש, עוד נגמור עם הכיבוש.      

מפגין: כמה שיותר תפיצו, כמה שיותר תדברו, כמה שיותר תוציאו את זה, פה בארץ והחוצה. הנשק הטוב ביותר נגד רדיפה הוא אור השמש. לחשוף את מה שקורה במדינת ישראל.     

סוף תמלול הכתבה: היכן מתחילה רדיפה פוליטית?

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס