תמלול הכתבה: האם צריך מאבטחים חמושים בבתי ספר?

מרואיין: כן.
כתבת: מה?
מרואיין: כי צריך מישהו שיגן עליהם במידה וקורה משהו.
מרואיינת: כן בהחלט. בתור מורה אני אומרת לך כן.
מרואיין: אחד עם נשק בדלת, בוודאי.
מרואיין: לא, אסור.
מרואיין: לא צריך להיות נשק בכלל בבית ספר.
מרואיין: תלוי בכמות המחבלים באותה עיר וליד בית הספר. אם יש מצב של סכנה.
מרואיינת: העניין הוא שצריך לדעת לבחור את המאבטח, העניין הוא בבן אדם ולא בנשק.
מרואיין: אין ברירה, אם יש מחבלים מה תעשי? אני גם שמרתי בבית ספר, פתאום יש מחבלים מה תעשי? אז מוכרחים לעשות את זה.
מרואיין: הכי טוב להרוג את בן האדם שנכנס לתוך בית הספר.
מרואיין: זה שהם יראו רואים נשק, הם גם יתגייסו לצבא ויראו רובה, וטנק.
מרואיינת: זה שום דבר, ילדים גדלים עם זה.
מרואיינת: פחד. אומנם ביטחון אבל זה גם מפחיד מאוד.
מרואיין: פחד, נכון.
מרואיין: מפחדים ממנו.
מרואיינת: שיש מי ששומר עלינו, חוץ מזה שלמעלה.
מרואיין: תמיד היה נשק. חץ וקשת יותר גרוע מהאקדח. אז מה? אז הילד רואה את זה, ואם הוא בא מבית חזק וטוב אז הוא עובר הלאה.

סוף תמלול הכתבה: האם צריך מאבטחים חמושים בבתי ספר?

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס