תמלול הכתבה: הפגנת עובדי חיפה כימיקלים

קריאות מפגינים: לחם עבודה! לחם עבודה!
ארמונד לנקרי: עכשיו הכל סגור, כל העובדים של המשלוחים בבית מאתמול. כל העובדים של המשלוחים, סגרנו את השערים. לא יודע תראה, הגשנו צו מניעה, אני מעריך מחר יהיה בית משפט יבטל את הפיטורים.
יסיר את העיצומים ויתן לנו להידבר, אותו תהליך שהיה עם הברום.
עובד: ניר גלעד (מנכ"ל החברה לישראל) תרד, תרד לעם! תפסיקו לעשוק את חיפה כימיקלים! אתם גונבים את כספי הציבור, ניר גלעד!
ארמונד לנקרי: אתה יודע שהם לא מתלהבים.
עובד: הוא לא כל כך שמח לתת לך את הכימיקלים.
ארמונד לנקרי: בכלל לא.
עובד: למה לא?
ארמונד לנקרי: מאז הבוררות, שהמחיר קבע הבוררות, הם אומרים שלא כל כך משתלם להם. הם אף פעם לא שבעים הם חזירים. אז הם מוכרים את זה בחוץ לארץ יותר, אז כואב להם לתת.
חזיר נשאר חזיר וחזיר מת חזיר.
עובד: מחר יש דיון בבית הדין לעבודה ים המלח. אם ההנהלה מוציאה את הצווים של הפיטורים, כנראה שאנחנו נוכל לקבל אשלג וזה הבטחה של ארמונד לנקרי, המזכיר ועד עובדים.
והיה ויסתיים כל הקטע הזה ויקחו את המכתבים וישתחרר אפילו במשך הסנקציות, הבטחה אישית של ארמונד שהוא מתגבר לנו את האשלג פי 2 ממה שהוא נתן לנו עד עכשיו.

סוף תמלול הכתבה: הפגנת עובדי חיפה כימיקלים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס