תמלול הכתבה: הוראה בקבלנות

מגישה: למרות שדובר לא מעט על היקף המורים המועסקים כעובדי קבלן, מספרם עלה במאות האחוזים. מאלף מורים ב-2006 למעל 13,000 השנה. משרד החינוך מוציא יותר ויותר את כוח ההוראה שלו למיקור חוץ. כך במכרזים שהתפרסמו לאחרונה למיזמים: "בתי הספר של החופש הגדול" ביסודיים ולב"ם לתגבור בגרויות בתיכונים.

אריאל ליבמן: תכנית שנקראת "לב"ם", שזו תכנית תגבור לקראת בגרות, לתלמידים שצריכים תגבור לבגרות, ששם מורות של בית הספר מלמדות תלמידים של בית הספר, במבנה של בית הספר עם רכז של התכנית שממונה על ידי בית הספר, גם כן מצוות בית הספר, אבל מי שמעסיק את המורות בפועל זה זכיין, לא משרד החינוך. זה לא חלק מהמשרה שלהן, הן לא מקבלות על העבודה הזו את כל הוותק וההטבות שהן צברו במהלך השנים.

מגישה: מעיון במכרזי משרד החינוך בולטות הסיבות להפעלת מיקור החוץ: הקבלן והמועסקים דרכו לא ייהנו מהזכויות שיש לעובדי הממשלה וכל הוצאות גיוס והפעלת כוח האדם יהיו על הקבלן.
משרד החינוך הציב את הקריטריון של עלות ההצעה, בעדיפות כפולה מקריטריון האיכות.

אריאל ליבמן: החלפת זכיין כל כמה שנים עולה כסף ולממן את עורכי הדין שמטפלים בתביעות של העובדים המנוצלים עולה כסף והקבלן, הוא צריך להרוויח. אז הוא גם גוזר את הקופון שלו. ויש גם תשלומי מע"מ של קניית שירותים, כל המרכיבים האלה בפירוש מייקרים את השירות בצורה מלאכותית ולא נחוצה.
שי פירון נכנס לתפקידו וביום הראשון לתפקידו הכריז שתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן, מאז שהוא נכנס לתפקיד פורסמו למעלה מעשרה מכרזים של הפרטה של תכניות חינוכיות.

מגישה: משרד החינוך התחמק מלהשיב עניינית לשאלתנו, מדוע בחר להרחיב את מיקור החוץ.

סוף תמלול הכתבה: הוראה בקבלנות

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס