תמלול הכתבה: חקירת סרק

לואיז סמרקורן: הם כבר שבוע ימים מנסים להביא אותי לחקירה דרך הטלפון, שזה גם ככה לא חוקי להזמין אותי דרך הטלפון, לתחנה שם בצפון תל אביב, ואמרתי – זה החופש הגדול, אני נמצאת עם ילד, אני לא יכולה לטייל איתו בכל רחבי הארץ. שאם הם כל כך מעוניינים לחקור אותי, הם יכולים בשכונות. וכנראה אני כזאתי חשובה שבאמת הביאו את החוקר לפה, לשכונות. והזמינו אותי היום לחקירה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא מקובל עלי בכלל הדרך שהוא מתקשר אלי ואומר לי שאם אני לא אגיע לחקירה אז יבואו לקחת אותי בניידת והילד יהיה בטראומה. 'הלא נחמדים', אנחנו קבוצה שפשוט אנחנו נלחמים למען השכונות, למען האוכלוסייה החלשה יותר. למען חוסר השוויון שיש פה בשכונות – החינוך, הרווחה, הכל. בסך הכל אנחנו עושים משהו ש...דווקא אני מאוד מאוד מצדיקה את זה. אם לא אנחנו אז מי? פה כבר 10 שבועות בשוסטר (ליד ביתו של לפיד), ולא נראה לי שהם אוהבים את זה כל כך. נראה לי שמאוד הם רוצים שאנחנו נתרחק משוסטר ומלפיד, ולא נוח לו עם השכנים שלו. אנשים חושבים שמזמינים את ראשי הקבוצה. אין ראשי קבוצה. אנחנו כולנו ביחד, קבוצה של פעילים חברתיים שבאמת משתדלים לדאוג לשכונות, לאוכלוסייה החלשה יותר, לאנשים שלא יכולים לעזור לעצמם. זה בסך הכל התפקיד שלנו בתוך הקבוצה הזו. אני חושבת שמחפשים אותנו, באמת מחפשים אותנו, על שטויות, בשביל להרחיק אותנו.

סוף תמלול הכתבה: חקירת סרק

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס