תמלול הכתבה: הזכותון המצולם למפגין – חלק ב'

ברוכים הבאים לחלק השני של הזכותון המצולם למפגין.

אז בחלק הראשון כבר הבנו מתי נדרש להוציא רישיון מהמשטרה. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע שבו ההפגנה מתקיימת בפועל.

מה מותר לי לעשות ומה אסור לי לעשות בהפגנה?

בהפגנה שקיבלה רישיון מותר למפגינים לעמוד או ללכת במקומות ציבוריים, גם אם הדבר מפריע במידת מה לתנועתם של הולכי רגל או כלי רכב. זה לא אומר שמותר לחסום כבישים מבלי שהמשטרה אישרה לעשות פעולה זו. חובת המשטרה היא לאבטח את ההפגנה, לשמור על בטחון המפגינים ולסייע למימוש הזכות להפגין. המארגנים והמפגינים נדרשים לשמור על קיום תנאי הרישיון ועל הסדר.

מתי מותר למשטרה לפזר הפגנה?

קציני משטרה רשאים להורות על פיזור הפגנה רק במקרים הבאים: הפגנה שחייבת רישיון מתנהלת ללא רישיון. המפגינים מפרים את תנאי הרישיון. ההפגנה מסכנת את הציבור. משתתפי ההפגנה נוהגים באלימות. התנהגות אלימה של מתנגדים כדי להגן על המפגינים מפני אלימות הקהל.

איך מתבצע פיזור ההפגנה?

המשטרה נדרשת לפעול בהתאם לכללי פיזור מוסדרים. תחילה על המשטרה להודיע למפגינים שההפגנה לא חוקית מכיוון שאין לה רישיון או שהמארגנים לא עמדו בתנאיו. בשלב זה, השוטרים יכולים לבקש מהמפגינים לעמוד בהגבלות שנקבעו ברישיון (במידה וקיים רישיון) או להציע למפגינים חלופות אחרות שיאפשרו את המשך ההפגנה, תוך צמצום ההפרעה הנגרמת (למשל: להתרחק 100 מטרים מהמקום שבו הם נמצאים, להתפנות מן הכביש אל המדרכה וכו'). לאחר מכן, על המשטרה לבקש מהמפגינים להתפזר תוך זמן קצר. ניתן לנסות ולנהל משא ומתן על משך זמן הפיזור.

המשטרה מפזרת הפגנה שלא נדרש לה רישיון. מה עושים?

הוראה לפיזור הפגנה שלא מצריכה רישיון רק בשל היעדר רישיון אינה חוקית. גם חשש לא מבוסס להפרת הסדר הציבורי, במיוחד אם הוא מתמקד בתגובות עוינות של עוברים ושבים או מתנגדי ההפגנה, אינו מהווה בסיס חוקי להוראת פיזור. יחד עם זאת מפקד משטרה שסובר בטעות שהוראת הפיזור ניתנה כדין, עלול להפעיל כוח על מנת לפזר את המפגינים. מומלץ ליצור קשר עם מפקד המשטרה בשטח ולנהל איתו דיאלוג מנומס בניסיון להסביר לו את חוסר החוקיות של ההוראה להתפזר. במספר מקרים פסק בית המשפט פיצויים למפגינים שנעצרו או עוכבו בהפגנות חוקיות שלא הייתה עילה לפזרן.

האם לשוטר מותר להפעיל כוח נגד מפגין ?

לשוטר מותר להפעיל כוח בהפגנות במקרים הבאים:

• לצורך ביצוע מעצר חוקי כשהמפגין מתנגד או מנסה לחמוק.

• לצורך פיזור התקהלות פרועה המסכנת את הציבור.

• כשהשוטר מותקף או כשהוא מנסה למנוע פשע.

בכל מקרה הכוח שמפעילה המשטרה חייב להיות מידתי ומוגבל להשגת המטרה שבגינה הופעל. שימוש בכוח על-ידי שוטר במסגרת מילוי תפקידו, שלא לצורך או מעל לנדרש, הינו אסור, ועלול לעלות לכדי עבירה פלילית מסוג תקיפה. תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח, אפשר להגיש למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש).

השוטר הכה אותי, בקשתי לברר את פרטיו אך הוא לא ענד תג זיהוי ואף וסירב להזדהות. מה עושים ?

על התנהגות לא נאותה של שוטר, כמו אי ענידת תג זיהוי, סירוב להזדהות או כל שימוש אחר לרעה בסמכות שעלול להוות עבירת משמעת, אפשר להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור במשטרה. לצורך תלונה כזו כדאי לתעד כמה שיותר פרטים על הופעתו של השוטר וכן את המקום והשעה המדויקים שבהם נתקלתם בו. במקרים מסוימים, אי הזדהות השוטר עלולה להפוך את פעולתו לבלתי חוקית.

צילמתי שוטר במהלך הפגנה והשוטר איים עלי שאם לא אפסיק לצלם אותו הוא יעצור אותי. הוא יכול לעשות את זה ?

צילום והסרטה שמבצעים מפגינים במהלך הפגנה או במקרה של היתקלות בין שוטרים לבין מפגינים הוא חוקי. הגבלה על צילום מותרת רק כאשר יש בצילום כדי להפריע לפעולת השוטרים. דרישת המשטרה להפסיק לצלם, או בקשה למסור לידי השוטרים את המצלמה, נעשים במרבית המקרים בחוסר סמכות ועליה ניתן להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה.

האם מותר להשתמש במגפון בהפגנות?

בניגוד לטענה הנשמעת לא אחת מצד שוטרים, שימוש במגפון בהפגנות אין צורך ברישיון מראש. עם זאת, שימוש יומיומי במגפון במהלך משמרת מחאה קבועה עשוי להוות מטרד מתמשך לציבור, ולהטות את הכף כנגד המפגינים באיזון שבין הזכות להפגין לבין אינטרסים אחרים של הציבור.תם החלק השני שמדבר על התנהגות במהלך הפגנה.

סוף תמלול הכתבה: הזכותון המצולם למפגין – חלק ב'

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס