תמלול הכתבה: ח"כים מדברים על שיבה – עאידה תומא סלימאן

עאידה תומא סלימאן: חלק מהמצע הפוליטי של הרשימה המשותפת, מצוין בו באופן הכי ברור את העניין של האזרחים העקורים מהכפרים שלהם וגם כן את זכות השיבה באופן כללי של הפלסטינים. עכשיו, עד כמה מהאנרגיות שלנו היא בפעילויות של העלאת מודעות, או אני לא יודעת מה. אני חושבת שזה לא התפקיד של המפלגות. המפלגות כן מחנכים את הקדרים שלהם בתוכניות הפוליטיות אבל אנחנו כרשימה המשותפת, צריך לזכור גם כן, אנחנו בעמדה של להדוף את המתקפה ולנסות באמת להיאבק מאבק של הישרדות. יותר מאשר לצאת ולפתוח מערכות חדשות. המצב הפוליטי, הממשלה הזו, השלטון הימני הזה הוא במתקפה חזיתית נגד האוכלוסיה הערבית כל הזמן. וחלק גדול מהאנרגיות, כן אנחנו מתוודים, חלק גדול מהאנרגיות שלנו זה להדוף את המתקפה הזו ולנסות לשרוד.

האם לרשימה המשותפת יש תכנית פרקטית בנושא שיבת הפליטים?

עאידה תומא סלימאן: להגיד את האמת? אין לי תכניות למחר בבוקר, איך אני מתחילה מאבק עכשיו להחזרת העקורים לכפרים שלהם. אבל אני חושבת שזה ברור מבחינת עמדה פוליטית. מבחינת דרישה זה נכון. אנחנו עכשיו מדברים על להרחיב את שטחי המחייה של הכפרים הערביים. וחלק מזה זה להחזיר את הרכוש שהיה שייך לאנשים שנעקרו מהכפרים שלהם ולהחזיר את העקורים למקומותיהם. איקרית ובירעם הם אפילו לא עקורים של 1948, הם עקורים של 1952. ויש החלטות של בתי משפט להחזיר אותם. עכשיו, זאת אשמתי שלא עשיתי מספיק כדי שיחזרו? אני לא חושבת ככה. יש סדרי עדיפויות גם למפלגה פוליטית.

מדוע המדינה אינה מאפשרת לעקורים החיים בישראל לשוב לכפריהם?

עאידה תומא סלימאן: אחת ההתנגדויות האמיתיות של השלטון בלהחזיר את העקורים לכפרים שלהם כי היא מגלה את האמת לאמיתה שהעניין הוא לא עניין של מאזן דמוגרפי כי העקורים האלה נמצאים כבר כאזרחים במדינת ישראל ונמצאים בתוך המאזן הדמוגרפי הזה. והחזרתם, הקיבוצים או המושבים היהודים שיושבים על הכפרים האלה שולטים על עשרות אלפי דונמים. כך שהחזרת כמה דונמים לאנשים לחיות עליהם זה לא מה שישנה את האמת. אבל זה כן ישנה ויפגע בהגמוניה הציונית שרוצה לשלוט באדמה, וזה העיקר. כלומר זה לא עניין של פחדים. זה לא נכון. זה עניין של הגמוניה שליטה שרוצה להמשיך להתקיים. וכל ניסיון לבוא ולשכנע איתה, היא רואה בו כויתור על השליטה הזו. ולכן אני חושבת שהעניין הוא לא פחדים והוא לא לעבוד כדי להשתיק את הפחדים אלא לדבר על הנושא ישר ולעניין.

סוף תמלול הכתבה: ח"כים מדברים על שיבה – עאידה תומא סלימאן
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס