ידיעה כתובה |

: שלילת קצבאות מעניי מזרח ירושלים

חברה נכתב על ידי

במזרח ירושלים המוסד לביטוח לאומי מכשיל את הגשת תביעות לקצבאות קיום, שרות התעסוקה מכשיל את התייצבות דורשי העבודה. דו"ח חדש של ארגון העובדים מען חושף את מנגנון ההכשלה של מבקשי קצבאות במזרח ירושלים, האוכלוסייה הענייה ביותר בישראל.

בתום 48 שנות כיבוש עומדת האוכלוסייה הפלסטינית בירושלים המזרחית בפני אסון הומניטארי. מתוך 307,600 תושבים, 229,300 חיים בעוני קיצוני. 76% מהתושבים ו-83.9% מהילדים בירושלים המזרחית חיים מתחת לקו העוני, והכנסתם הממוצעת נמוכה ב41.4% מקו העוני בישראל.
למרות שמשקלם של עניי ירושלים המזרחית עומד על 13% מקרב העניים בישראל, רק  2.7% מכלל תשלומי קצבאות הבטחת הכנסה של המל"ל מגיעות לידיהם. מצב זה מוכיח כי המל"ל ולשכת העבודה אינם ממלאים את תפקידם. עדויות מהשטח מעלות אפליה בוטה כלפי תושבי מזרח ירושלים. נראה שהקצבאות משמשות במסגרת מדיניות "המקל והגזר" לשלוט באוכלוסייה הפלסטינית. הצהרות שרי הממשלה כי קבלת קצבאות המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית אינן זכותם של תושבי מזרח ירושלים כשאר תושבי המדינה מהוות אישור לכך.

Clipboard01

תור למוסד לביטוח לאומי במזרח ירושלים, חורף 2014. מתוך הדו"ח של מען

הדו"ח חושף כי שני המוסדות מפעילים נהלים ייחודיים לפלסטינים במשרדיהם במזרח העיר: המל"ל מסרב לקלוט מסמכים ולאפשר הגשת תביעות; לשכת התעסוקה מסרבת לקלוט ולטפל בדורשי עבודה ומפנה אותם לעבודות פוגעניות או פיקטיביות; בשני המוסדות תנאי קבלת קהל מחפירים, ואין מענה למייצגי התובעים.

בניגוד לנהלים, במזרח ירושלים המל"ל לא מאפשר להגיש תביעות הבטחת הכנסה אם דורש הקצבה לא מצרף את כלל המסמכים הנדרשים לטיפול בבקשה כבר עם הגשתה. יש לזכור כי תושבי ירושלים המזרחית נדרשים להוכיח לא רק כי הכנסתם אינה מספיקה לצורך קיום בכבוד על פי החוק ולעמוד במבחן התעסוקה, אלא גם להוכיח במסמכים רבים כי הם ובני משפחתם הם אכן תושבי מדינת ישראל.
כאשר כבר מוגשת תביעה, המל"ל מסרב לספק אישור על הגשת תביעה או על הגשת מסמכים. לשכת התעסוקה מצדה מתנה את קליטתן של דורשות עבודה באישור רשמי וחתום מהמל"ל על הגשת תביעה, שוב בניגוד לנהלים. בנוסף, בלשכת התעסוקה מרבים לשלוח דורשי עבודה לעבודות פוגעניות או פיקטיביות.

udh

הכניסה ללשכת התעסוקה במזרח ירושלים, אוקטובר 2015. מתוך הדו"ח של מען

התנהלות זו מאפשרת את שלילת קצבאות הקיום של תושבים עניים אשר לא יכולים לעמוד בתביעות המיוחדות שנדרשות רק מהם. 69% מהתביעות להבטחת הכנסה בירושלים המזרחית נדחות, רובן המכריע בעילה של אי הגשת מסמכים למל"ל, ואחוז ניכר בעילת אי התייצבות כנדרש בלשכת התעסוקה – כך מסייעים הנהלים להכשיל את דורשי הקצבאות.

לקריאת הדו"ח המלא.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס