ידיעה כתובה |

: קריאה להפסקת השימוש בכדורי "טוטו"

חברה נכתב על ידי

בעקבות מותו של נער בן שלוש עשרה, נשמעת קריאה להפסיק לאלתר את השימוש ברובה ה"רוגר" בהפגנות ובמקרים בהם לא נשקפת סכנת חיים.

ביום שני, 05.10.15, נהרג עבד א־רחמן עובייד אללה, נער פלסטיני בן שלוש עשרה. הנער נהרג במחנה הפליטים עאידה ליד בית לחם מכדור "טוטו". כדורי "טוטו" הם כדורים חיים שעוצמת הפגיעה שלהם נמוכה מזו של כדורים חיים "רגילים". אך גם הפגיעה מכדורים אלה עלולה לגרום לפציעות קשות ולהיות קטלנית. הם מכונים על ידי כוחות הביטחון גם כדורי "רוגר".

לקריאה נוספת על השביתה בעקבות מותו של הילד.

בעקבות ממצאי תחקיר הצבא על מותו של עבד א־רחמן עובייד אללה, ארגון זכויות האדם "בצלם" יצא בקריאה ותובע מכוחות הביטחון להפסיק לאלתר את השימוש בתחמושת "טוטו" כאמצעי לפיזור הפגנות. בנוסף, ב"בצלם" מתנגדות ומתנגדים לירי תחמושת חיה (כדורי "טוטו" או אש חיה "רגילה") בנסיבות בהן לא נשקפת סכנת חיים.

פיזור אלים של ההפגנה השבועית בכפר נבי סלאח בשנת 2011.

מתחילת השנה נהרגו בגדה מירי תחמושת "טוטו" לפחות ארבעה פלסטינים (כולל הנער שנהרג אתמול) ועשרות רבות נפצעו, חלקם קשה מאוד. על פי טענות "בצלם", המציאות בשטח סותרת את ההצהרות הרשמיות של הצבא, לפיהן השימוש בנשק זה מבוקר ומוגבל. לירי של כדורי "טוטו" על מפגינים יש תוצאות קטלניות. במקרה המדובר, למשל, על פי התחקיר הראשוני שערך צה"ל, כוונת הכוח הייתה לפגוע באדם אחר ולא בנער בן השלוש עשרה. אם נכונה טענת הצלף, שאף על פי שהיה מצויד בנשק עם כוונת צלפים וירה באור יום מלא הוא החטיא את מטרתו ופגע בשוגג בנער, הדבר ממחיש ביתר שאת את הסכנה הנשקפת מהשימוש בנשק זה.

מנתונים רבים העולים מתחקירי "בצלם", עולה כי קיים כרסום הדרגתי בהגבלות על הירי, המוביל להרחבה מתמדת של השימוש בנשק זה, המוצג באופן מסולף כנשק אל-הרג אשר הולם שימוש כאמצעי להתמודדות עם הפרות סדר. כיום צלפים יורים באופן קבוע כדורי "טוטו" על פלסטינים במוקדים רבים ברחבי הגדה, בפרט בנסיבות שאין בהן סכנת חיים ובמצבים הרחוקים מאוד מאלו בהם מתיר החוק ירי אש חיה.

לקריאה של עדכון חדשות של "הטלוויזיה החברתית" על ירי חי על מיידי אבנים.

באופן כללי, השימוש באמצעים אלימים לפיזור הפגנות מהווה לדעתי חציית גבול מסוכנת ופגיעה בחופש הביטויי ולכן אני חושבת ששימוש לא מבוקר באמצעים אלה מביא לתוצאות הרסניות. בנוסף, תגובה אלימה של כוחות צה"ל עלולה להביא להסלמה בלבד.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס