תמלול הכתבה: בית יהודי לחילוניים

קריינות: החלטת הממשלה לחזק את הערכים היהודיים ולטפח את הזהות היהודית של האזרחים החילוניים בישראל, עשויה הייתה להיות רעיון לא רע בכלל, אילולי המנהלת לזהות יהודית, שהקים המשרד לשירותי דת, בתקציב של 14 מיליון שקלים, מסתמנת כמכוונת לחיזוקה של זהות יהודית מסוג מסוים- דתית-לאומית.
הרב אורי רגב: המנהלת לזהות יהודית היא קניידל פוליטי, ששולם לבית היהודי תמורת תמיכתם בקואליציה, והוא חלק מן ההסכם הקואליציוני. כלומר אין לו שום הצדקה עניינית והוא ממוקם במשרד לשירותי דת משום שהבית היהודי שולטת במשרד לשירותי דת.
מפתיע שהמנהלת שמטרתה חינוכית, הוקמה דווקא במשרד לשירותי דת ולא במשרדי החינוך או התרבות.
קרן סיקסיק: אנחנו נותני שרות בכל הנושא הזה של תוכן יהודי הייתה לנו גם פגישה עם רונצקי (הרב אביחי, ראש המנהלת) אבל עוד אין שיתוף ברמת הפעילות עוד לא ראינו שהמנהלת משתמשת בשירותים של אלול.
הרב אורי רגב: המשרד לשירותי דת... בחר בכוונת מכוון בארגונים אורתודוכסים... אם המשרד לשירותי דת היה מבין את הצורך בפלורליזם יהודי בישראל, היה טורח וכולל ארגונים חילוניים וארגונים רפורמים וקונסרבטיבים.
אלון פרידמן: "הלל ישראל" מטרתו לחזק זהות יהודית בקרב סטודנטים ישראלים והכלי המרכזי לעשות את זה הוא באמצעות חשיפה שלהם לחיים יהודיים בחו"ל... מאחר והיהדות שהם מכירים פה מהארץ היא מאוד מוגבלת, היא בעיקר יהדות דתית וכל מי שלא דתי מוצא ביהדות... יהדות מעוררת אצלו אנטגוניזם כי הוא רואה אותה כדת וברגע שהוא רואה בא כדת הוא גם באותה הילכה הופך אותה ללא רלוונטית עבורו.
הרב אביחי רונצקי, מי שעומד בראש המנהלת, כבר סגר הסכמים להפעלת התכנית במספר בתי ספר חילוניים, כשהוא מתחרה בתוכנית המקבילה לחיזוק הזהות היהודית של משרד החינוך. על פי דבריו, המנהלת בראשותו, היא אלטרנטיבה דתית יותר לזו הפלורליסטית של משרד החינוך.
יש פה מנהלת זהות אורתודוכסית שעושה אינדוקטרינציה פוליטית בתוך בתי ספר.
הרב אורי רגב: תאר לעצמך איזה חינוך נפלא לזהות יהודית היה אם התוכן של הפעילות של הפרויקטים שעליהם מדובר היה נועד לחזק, להנחיל את תפישת הצדק, השלום והשוויון לאור חזונם של נביאי ישראל.
רק יהדות שהיא מתעדכנת עם הזמן, ומבינה שבעולם של ימינו יש צורך בשוויון מעמד האישה, יש צורך בסובלנות כלפי לא יהודים, יש צורך להאיר את האור של הצדק החברתי, שהוא מרכזי במורשת היהדות, זו היהדות שתמשוך את החילוניים.
חדו"ש, המרכז הרפורמי לדת ומדינה והתנועה המסורתית, מאיימים לעתור לבג"צ כנגד אופייה האורתודוכסי של המנהלת לזהות יהודית, במידה ולא תמצא הנוסחה לשלב במנהלת, עמותות בעלות גישה פלורליסטית.

סוף תמלול הכתבה: בית יהודי לחילוניים

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס