תמלול הכתבה: מה ידוע לך על מתווה הגז?

אבי: ידוע לי שמצאו הרבה גז שנתנו למישהו להוציא אותו לאדמה, ועכשיו מתווכחים מי יקח את הפירות.
ג'וזיפין: יש בעיה גדולה, בגלל שיש מישהו שהוא טייקון גדול, ומרכז את הכל, ויצא לנו מזה יקר.
שרית: גונבים לנו את המשאב, זה המשאב של המדינה, למרות שהמדינה לא הצליחה להשיג אותו, לחפור אותו, ולמצוא אותו, היא צריכה עדיין לדאוג שהמדינה תקבל חלק נכבד ממנו.
גדליה: היום אנחנו... אין לנו אלא ללכת הלאה במתווה הנוכחי.
שירי: המשאב שייך למדינת ישראל, ותשובה מתעסק בזה כאילו זה משאב שלו.
נילי: ועכשיו רבים, האם המדינה תקבל משהו, כלומר האזרחים, או שטייקוני הגז יתעשרו עוד יותר.
גדליה: הגז? זה אוצרות טבע של המדינה.
שרית: הוא שייך למדינה.
שירי: לנו, לא למישהו שיעשה על זה כסף.
אבי: הגז שייך למדינת ישראל.
ג'וזפין: עם ישראל.
יואב: שייך למדינה.
נילי: אני חושבת שכל המשאבים הם שייכים למדינה קודם כל.
גדליה: הכנסת תמיד יש לה זכות לפקח לדעתי, זה לא תלוי בממשלה.
אבי: זה פוגע בכיס של כולם כנראה, זה אמור להיות מחולק, ברגע שמוצאים משאב כזה, זה אמור להיות גם לטובת האנשים במדינה.
יואב: זה דיקטטורה זה לא דמוקרטיה.
גדליה: זה שלא עשו את זה מספיק שקוף זה בעיה.
שירי: זה פוגע בדמוקרטיה,
גדליה: לצמצום פערים בחברה.
יואב: להשקיע במעמד הביינים, והנמוך.
מארק: לבנות אותו בצורה כזאת שחלקו יגיע לאוצר המדינה, וחלקו ישמר לתווך ארוך.
אבי: תשתיות, אין סוף יש מלא.
גדליה: לפחות מיטות בפרוזדורים של בתי חולים.
שרית: בחינוך, בתשתיות.
שירי: יש נשים בחופשת לידה שהיו שמחות שחופשת לידה בארץ הייתה חצי שנה ולא שלושה חודשים. חינוך, בריאות, תחבורה והורדת מחירים.
גדליה: לקצבת זקנה, וקצבה לאנשים שעברו את השואה שיכולים לחיות בכבוד.
צריך להעלות את רמת החינוך, לבנות בתי ספר.
ג'וזפין: לטובת התושבים, שיהיה לנו יותר טוב.

סוף תמלול הכתבה: מה ידוע לך על מתווה הגז?
 
 

הוספת תגובה לכתבה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס