ידיעה כתובה |

: מרכז אדוה – דוח על קירבה לעוני

חברה נכתב על ידי

מחקר חדש של מרכז אדוה: מעל רבע ממשקי הבית בישראל נמצאים מתחת לקו העוני או בקרבתו

מיום שהחלו מדינות לקבוע קו עוני, ברור היה שכל סכום או שיעור שייקבע יהיה בבחינת קו שרירותי שאינו מקיף בהכרח את כל האוכלוסייה הנתונה במצוקה. מחקר חדש של מרכז אדוה בוחן את מעמדן של משפחות הנמצאות מעט מעל קו העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. ב-2016 תחולת העוני עמדה על 18.5% ורובד קרבת העוני על 8.1% ממשקי הבית בישראל. לפיכך עולה כי ב-2016, 26.6% מכלל משקי הבית בישראל נמצאו מתחת לקו העוני או בקרבתו.

המחקר נועד לבחון הבדלים בדפוסי ההוצאה של משקי בית, בין אלה הנמנים עם רובד העוני ובין אלה הנמנים עם רובד קרבת העוני. הממצאים מראים כי מצבן של המשפחות הנמצאות ברובד קרבת העוני אינו טוב בהרבה מזה של המשפחות העניות. כמו כן מבקש המחקר לבדוק מה מידת הדמיון בדפוסי ההוצאה בין משקי בית ברובד קרבת העוני ובין אלה של הרובד הבינוני. זאת, בהנחה שקווי דמיון אלה יכולים להצביע על אפשרויות של מעורבות מדינתית היכולה לאפשר למשקי בית ברובד קרבת העוני התקרב לרמת החיים של הרובד הבינוני.

לקריאת תקציר המסמך

להורדת המסמך המלא (PDF)

  כתבות ווידאו שחבל לפספס