ידיעה כתובה |

: ההסתדרות "סידרה" את מבקשי המקלט?

חברה נכתב על ידי

כשלושים מבקשי מקלט ביקשו להצטרף לפני שלושה חודשים להסתדרות – איגוד העובדים הגדול בישראל. על אף שחוקת הארגון מתירה לעובדים שאינם אזרחי המדינה להצטרף אליו, בשבוע שעבר דחתה ההסתדרות את בקשותיהם. הטלוויזיה החברתית ליוותה את ניסיונם של מבקשי המקלט להצטרף אל ארגון העובדים לפני כשלושה חודשים.

גם פליטים עובדים (לדף הכתבה »)(Available in English)

האם הסתדרות העובדים פועלת למען כלל העובדים? כדי לשפר את מעמדם, מספר מבקשי מקלט ביקשו להצטרף לאיגוד העובדים הגדול במדינה - ההסתדרות, אבל בינתיים זה עוד לא קרה. מדוע?
הופק ע"י: | עלה ב: 04/03/2018

תחילה, ההסתדרות טענה בפני הפעילים שאי אפשר לקבל את מבקשי המקלט היות ומחשבי הארגון קולטים רק תעודות זהות ישראליות. בשלב זה פנתה הטלוויזיה החברתית לדובר ההסתדרות, על מנת לברר מה עמדתו הרשמית של הארגון.

בתגובה נמסר לה כי "בהתאם לחוקת ההסתדרות, ציבור מהגרי העבודה המועסקים בישראל, כמו יתר אזרחי ותושבי המדינה, רשאים להתקבל כחברים בארגון."

שיערנו שבכך העניין תם, ושבקרוב יצורפו מבקשי המקלט אל הארגון. אך הזמן חלף, והמצטרפים החדשים לא אושרו ולא נדחו. בשבוע שעבר, לאחר פנייה של עוה"ד מור סטולר לרשות השיפוט בהסתדרות, החליטה ההסתדרות למרבה האכזבה לדחות את הבקשות בטענה שמעמדם המשפטי של מבקשי המקלט "אינו מאפשר את צירפום כחברים להסתדרות". כלומר, העובדה שמבקשי המקלט לא מקבלים רישיונות עבודה רשמיים מהמדינה, שבפועל גובה מהם מיסי עבודה ומאפשרת להם לעבוד.

'מעמדם המשפטי' של מבקשי המקלט, אותו מציינת ההסתדרות כעילה לדחייה, רעוע ולא יציב מסיבות פוליטיות – זהו כלי ממשלתי להפעלת לחץ על מבקשי המקלט לעזוב את הארץ. במקום להתנגד למדיניות הזאת, מצער לגלות שההסתדרות עשתה בה שימוש כדי לסכל את הצטרפות קורבנותיה.

האם לא מגיע גם למבקשי המקלט, שעובדים כדין כתף אל כתף עם עובדים ישראלים, להנות מן הזכות הדמוקרטית להתאגד בארגון מקצועי שיגן על זכויותיהם? מעורבות ההסתדרות מקבלת משנה חשיבות נוסף לאור העובדה שמבקשי המקלט משתייכים לקבוצת עובדים מוחלשת בישראל, הנפגעת משלל חוקים המצמצמים את יכולתה להשתכר בכבוד (לדוגמא 'חוק הפיקדון', שמקזז עשרים אחוז משכרם של מבקשי המקלט מדי חודש על מנת להפעיל עליהם לחץ לעזוב את המדינה).

מבט רחב על השתלשלות האירועים הזאת, בה סירוב בירוקרטי שנמרח לאורך שלושה חודשים הופך לפתע לסירוב שקשור ברישיון העבודה של מבקשי המקלט, מעלה חשד שמא ההסתדרות עשתה שימוש בטיעונים טכניים על מנת להימנע מלנקוט עמדה בסוגיה פוליטית השנויה במחלוקת ציבורית. בתוך כך, היא גם נכשלה במילוי תפקידה לדאוג לכלל העובדים במשק הישראלי וליצור סולידריות בין קבוצות עובדים מוחלשות בחברה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס