ידיעה כתובה |

: גיל הזהב? לא כל הנוצץ זהב

חברה נכתב על ידי

אוכלוסיית גילאי 70 ומעלה הולכת להכפיל את עצמה בעשורים הקרובים. מחקר חדש מציג תמונת מצב מדאיגה של הטיפול הסיעודי בישראל – האם נצליח להערך בזמן?

כיום ישנם 610 אלף איש מעל גיל 70, ובשנת 2035 המספר הולך להכפיל את עצמו ל- 1.24 מיליון. נתונים אלו אומנם נשמעים משמחים אבל יחד איתם מוכפל גם הצורך בשירותים סיעודיים מתאימים. לפי המחקר של מרכז טאוב, העוסק בחקר המדיניות החברתית בישראל, המשווה בין ישראל למדינות ה-OECD, נמצא כי הטיפול הסיעודי בישראל אינו שויוני ואינו יעיל ושיעור המימון הפרטי גבוה כמעט פי שלושה מהממוצע במדינות הללו.
בעצם, מחצית מההוצאה על ביטוח סיעודי מגיעה ממקור ציבורי, והאחריות לתחום מחולקת בין משרדים שונים. כתוצאה מכך, הנטל על משקי הבית צפוי לגדול עוד יותר, והטיפול עשוי להיות לא רציף. למחקר המלא.

כחלק מההשוואה הבין-לאומית, בחן המחקר פתרונות שונים מרחבי העולם. הנתונים מראים כי כמעט כל המדינות הדומות לישראל במימון שירותי הרווחה בחרו בפתרונות בעלי אופי ציבורי, המשלבים בין תשלום ביטוח חובה למימון ציבורי, ובכך מאפשרים את קיומה של מערכת טיפול סיעודי אוניברסלית יעילה ושוויונית.

עלו שתי יוזמות בניסיון להסדיר את מימון הביטוח הסיעודי מטעם הממשלה: רפורמה שהציע משרד האוצר מבקשת להפוך את הביטוח הסיעודי המבוסס על פרמיה קבוצתית (באמצעות ארגוני גמלאים ומקומות עבודה) לביטוח המבוסס על פרמיה אישית. רפורמה נוספת שהציע משרד הבריאות היא להנהיג ביטוח סיעודי אוניברסלי, באמצעות שימוש בכספי מס הבריאות והעברת ניהול וארגון הטיפול הסיעודי המוסדי לקופות החולים. אולם לדברי החוקרים, "שתי ההצעות אינן מתייחסות לסוגיות הבסיסיות בתחום הטיפול הסיעודי: הזכאות הסלקטיבית לטיפול מוסדי והפיצול בין גופים שונים בארגון השירות". מרכז טאוב מציע אלטרנטיבה להתמודדות יעילה – הגדרת סל בסיסי אוניברסלי לטיפול סיעודי, הסל ימומן ממקורות ציבוריים קיימים ובנוסף מתשלום חובה שייגבה מכל האזרחים. בנוסף מציעים לעלות את גיל הפרישה ולהקים רשות ייעודית כוללת אחת שתדאג לרצף טיפולי  במערכת שווינית ויעילה יותר מהקיימת.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס