תמלול הכתבה: מסיבת עיתונאים של ועדת המעקב

אחד הסממנים המובהקים של הרדיפה האוכלוסייה הערבית היא הוצאת התנועה האסלאמית מחוץ לחוק. אין הדעת סובלת להוציא תנועה פוליטית רחבה ביותר מחוץ לחוק ללא שום שימוש בשום טיעון לא פלילי לא ניהולי שום דבר אלא זה בא רק כדי לשרת את המטרות הפוליטיות ואת האג'נדה הפוליטית של ראש הממשלה ושל הימין בישראל.
נסגר והוחרם כל הכסף של העמותה ונלקח. כסף של תלמידי פסיכומטרי, כסף של סטודנטים שהיו אמורים לקבל מלגות. העמותה יש לה ניהול תקין, כל שנה, הפיקה ניהול תקין מרשם העמותות. פתאום ב-17 (לנובמבר 2015) החרמת כל הנכסים וסגירת העמותה. אני שואל את עצמי: האם עזרה לסטודנטים ערבים היא עבירה על החוק? האם קידום זכויות סטודנטים ערבים היא עבירה על החוק?
עקב סגירת החברה אנחנו עדיין מקבלים מאות טלפונים מבתי החולים, מהמשפחות מהיתומים. החברה לאורך השנים מימנה וסייעה בתחום ההומניטרי ל-23 אלף יתומים.
אנחנו מדברים על הוצאת מוסד אל בלאע' מחוץ לחוק. המוסד ניהל את עיתון "סוות אל-חק ואל-חוריה", את יריחון "א-שראקה" שהוא יריחון משפחתי-סוציאלי, מכון המחקר המודרני. לכן פוטרו מעבודתם 45 עיתונאים שעבדו בעיתון "סוות אל-חק ואל-חוריה" וביריחון "א-שראקה" לכולם יש תעודת עיתונות ממשלתית.
אני חושב אחרי שהוא (נתניהו) איבד במידה מסוימת, במידה רבה את הסיפור של האיום האיראני אחרי ההסכם בין המערב לבין איראן, הוא עכשיו מתלבש עלינו.
לכן, עכשיו יש רדיפה פוליטית של עמותות השמאל כמו "בצלם", כמו "שוברים שתיקה" ולא רק לתנועה האסלאמית לא רק לעמותות החברתיות ההומניטריות שהוציאה מחוץ לחוק.
ועדת המעקב העליונה, הודיעה, או הכריזה, על ה-30 לינואר, סוף החודש הזה יום בינלאומי לתמיכה בזכויות של האזרחים הפלסטינים בישראל.
ב-30 לחודש יערכו כינוסים בכ-30 בירות בכל העולם, בכל היבשות. בשתי האמריקות, באירופה, באסיה באפריקה על מנת להזדהות עם זכויותיהם ועם דרישותיהם של האזרחים הערבים במדינת ישראל.
חוץ מיום הסולידריות ב-30 לחודש איזה עוד צעדים ועדת המעקב מתכננת כצעדי מחאה או מאבק פה?
השאלה בעצם אומרת הרבה בתוכה. שהתקשורת מתעלמת ממה שקורה בקרב הציבור הערבי אנחנו מאז ההחלטה על איסור העמותות ואיסור התנועה האסלאמית אנחנו קיימנו עשרות פעילויות כולל שביתה כללית כולל תהלוכות.
מסיבת העיתונאים שקבענו באחד מבתי המלון בירושלים המזרחית באה המשטרה ולא הכריזה שמסיבת העיתונאים היא בלתי חוקית אלא עמדה בפתח בית המלון ומנעה מהעיתונאים להיכנס זה דבר פשוט הזוי לחלוטין. אם מחברים את הדבר הזה עם הוצאת המוסדות העיתונאים את העיתון "סוות אל-חק ואל-חוריה" שבו עובדים 45 עיתונאים שיש להם תעודות של לשכת העיתונות הממשלתית ויש את השתיקה הזו בכלי התקשורת בישראל אני חושב שזה אות עניות או סימן עניות לתקשורת הישראלית שאינה מזדהה... מזדהים עם עמיתיהם הערבים שנרדפים ע"י ממשלת ישראל.

סוף תמלול הכתבה: מסיבת עיתונאים של ועדת המעקב

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס