תמלול הכתבה: סנא אבן ברי מחיפה

קוראים לי סנא, סנא אבן ברי, אני עורכת דין. אני אחראית על תחום זכויות האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, אני עובדת באגודה לזכויות האזרח. אני באר שבעית במקור, חייתי רוב השנים בבאר שבע, היום אני מתגוררת בחיפה.
ובתיכון למדתי בבית ספר יהודי ואני חושבת שהשאלות של זהות, של המקום שלי בתור ערבייה במדינה הזאתי, התחילו כבר בגיל הזה, התחילו כבר בשלב הזה. כמובן ברקע תמיד יש את האירועים הפוליטים שמובילים לויכוחים בתוך המסגרת של בית הספר, מה שאילץ אותי להתמודד כבר מגיל קטן עם שאלות של המקום שלי, של זכויות של איפה אני נמצאת בתוך המכלול הזה ואיך אני מתמודדת עם הדברים האלה.
אני חושבת שכל העניין של הזכויות, כל העניין של זכויות אדם בפרט, תמיד עניין אותי ואתגר אותי. ותמיד שאפתי לאתגר בעצם את כל מי שסביבי וחשבתי שללמוד משפטים זה יכול להיות כלי מעולה מתוך העניין הפוליטי אישי שלי מתוך המקום שאני גדלתי בו.
אני חושבת שלא יהיה ניתן באמת להתקדם בלי הכרה בנרטיב של האחר בלי הכרה בהיסטוריה שלנו, בעוול שנגרם לנו ובסיפור האישי שלנו, של העם הזה. ואני חושבת שזה בעצם הצעד הראשון בשביל לנסות ובכלל לחשוב על איזה שהוא שיח משותף. אני חושבת שההכרה בכאב של האחר זה בעצם הצעד הראשון שצריך לקחת.

סוף תמלול הכתבה: סנא אבן ברי מחיפה

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס