Found 1089 Articles that their subtitles are English

Politics     ‏5:03

פעולה ישירה בדהריה (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 11/05/2007
Coverage פעולה ישירה של פעילי שלום ותושבי הכפר דהריה, נגד מחסומי האבנים שממקם צה"ל בכניסה לכפר, על מנת למנוע גישת כלי רכב מן הכפר אל הכביש הראשי.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏7:36

פעולה ישירה בבית אומר (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 20/04/2007
Coverage הסרט מתעד פעילות ישירה של "מכסחי הגדרות" נגד הגדר בכפר בית אומר, אשר הוקמה בסמוך להתנחלות כרמי צור.
Language: , Subtitles: 
Politics 0:00

כובשים את תל אביב (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 28/12/2006
Coverage כדי להזכיר לתושבי תל אביב את אשר נעשה בשמם, נפרס ברחוב בזל שבצפון תל אביב חלק קטן מגדר ההפרדה, כדי שעוברי אורח ירגישו מה חווים פלסטינים במשך כבר יותר מ-40 שנה.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏3:35

נשים נגד "שכר הולם" (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 29/07/2006
Coverage נשים קוראות לא רק להפסקת המלחמה בלבנון ובשטחים הכבושים, אלא להפסקת השתקת קולן של נשים בכל הקשור לזירה המדינית והצבאית. סיקור הפגנת נשים נגד המלחמה בלבנון.
Language: , Subtitles: