Saturday, November 23 2019

Found 1031 Articles that their subtitles are English

Politics     ‏3:49

Stop Caterpillar (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 23/08/2007
Story הדחפורים של חברת Caterpillar משרתים את צה"ל להריסות בתים, עקירת עצים בשטחים ואפילו להרג. הסרט מציג פעולה ישירה נגד דחפורי החברה.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏4:05

הזקפה הלאומית (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 26/06/2007
Story תהלוכת הזקפה הלאומית שהתקיימה ברחובות ת"א ב - 11 ליוני 2007 לסיכום אירועי שבוע הפעילות לציון 40 שנה לכיבוש.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏5:03

פעולה ישירה בדהריה (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 11/05/2007
Coverage פעולה ישירה של פעילי שלום ותושבי הכפר דהריה, נגד מחסומי האבנים שממקם צה"ל בכניסה לכפר, על מנת למנוע גישת כלי רכב מן הכפר אל הכביש הראשי.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏7:36

פעולה ישירה בבית אומר (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 20/04/2007
Coverage הסרט מתעד פעילות ישירה של "מכסחי הגדרות" נגד הגדר בכפר בית אומר, אשר הוקמה בסמוך להתנחלות כרמי צור.
Language: , Subtitles: 
Politics 0:00

כובשים את תל אביב (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 28/12/2006
Coverage כדי להזכיר לתושבי תל אביב את אשר נעשה בשמם, נפרס ברחוב בזל שבצפון תל אביב חלק קטן מגדר ההפרדה, כדי שעוברי אורח ירגישו מה חווים פלסטינים במשך כבר יותר מ-40 שנה.
Language: , Subtitles: 
Politics 0:00

נשים נגד "שכר הולם" (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 29/07/2006
Coverage נשים קוראות לא רק להפסקת המלחמה בלבנון ובשטחים הכבושים, אלא להפסקת השתקת קולן של נשים בכל הקשור לזירה המדינית והצבאית. סיקור הפגנת נשים נגד המלחמה בלבנון.
Language: , Subtitles: