Monday, December 09 2019

Found 1033 Articles that their subtitles are English

Politics     ‏5:01

חרבתא אל מיסבאח 443 (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 01/01/2008
Coverage הפגנה לא אלימה של תושבי הכפר חרבתא אל מיסבאח, שליד מודיעין, כנגד האיסור על תנועתם בכביש 443, ופיזורה באלימות.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏4:17

שלושה ימים במדבר (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 20/09/2007
Story באפריל 2007 ירדו יחדיו למדבר מוסלמים ויהודים, כדי לנסות לגשר על הפערים והעמדות שבין יהודים לערבים, בדרך להגיע לפיוס ולשלום.
Language: , Subtitles: 
Politics     ‏7:38

חגיגות הניצחון בבילעין (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 20/09/2007
Coverage לאחר שנתיים וחצי של מאבק, 134 הפגנות לא אלימות מידי יום שישי, תושבי הכפר בילעין חוגגים את ניצחונם לאחר החלטת בג"צ להורות למדינה להזיז את גדר ההפרדה שהוקמה על אדמתם.
Language: , Subtitles: