חינוך – רשויות מקומיות

כתבות העוסקות בסוגיות הקשורות לרשויות מקומיות, העשרה לשיעורי אזרחות וחינוך בבתי הספר.

מזיזות ערים – ?סיקור כנס שחגג את הישגיהן של נשים בבחירות לרשויות המקומיות. על פי עמותת כ"ן מדובר בהכפלת ההישגים מהבחירות שהיו ב-2013.

מהפכה פמיניסטית בבחירות בעספיא – רשימת ניו-עספיא עשתה היסטוריה בתור הרשימה הנשית, העצמאית, לא חמולתית והפמיניסטית הראשונה בחברה הפלסטינית בארץ, ואף הכניסו נציגה אחת למועצה המקומית.
.
אי שוויון במימון ממשלתי לרשויות מקומיות – כיצד מתחלק המימון הממשלתי בין רשויות מקומיות? מדוח שפרסם מרכז אדוה עולה כי המימון הגבוה ביותר הולך להתנחלויות הלא-חרדיות. תקציבים שמספקת הממשלה הם גורם משפיע ישיר על רמת השירותים שמספקות הרשויות המקומיות, אשר רמת השירותים מהווים גורם מכריע
ה ובידוד,

שוויון מגדרי ברשויות המקומיות – קב' נשים מרשויות מקומיות, יהודיות וערביות, למדו לנתח שירותים עירוניים מזווית מגדרית. בעקבות כך הן הצליחו להביא לשינויים מהותיים במקומות שונים ובתחומים מגוונים.