חינוך – תקשורת

כתבות העוסקות בחופש העיתונות, ייצוגים, תקשורת עצמאית וביקורת על התקשורת.
העשרה לשיעורי אזרחות, חינוך, תקשורת וסוציולוגיה בבתי הספר:

מי רוצה להשתיק את השידור הקהילתי? – עם פרסום חוק ההסדרים' נודע לפעילי הערוץ הקהילתי שמשרד האוצר והתקשורת הפקירו אותם. בעקבות האיום על הערוץ, הפעילים הפעילו לחץ עד שהוסרה ההצעה להפסיק את המימון.

בודקות תקשורת – פינת ביקורת תקשורת מזווית פמיניסטית, בהגשת נגה כהן.

עתירה לבג"ץ לביטול פקודת העיתונות – פקודת העיתונות ותקנה 94 לתקנות ההגנה, הינם חוקים בלתי דמוקרטים שקיימים עוד מהתקופה המנדטורית, מגבילים את חופש המידע ואת חופש העיסוק. החוקים מתירים בין השאר לממונה על המחוז במשרד הפנים סמכויות נרחבות ביניהן הפסקת עיתון ללא מתן נימוק.

חופש לעיתונות – קול באישה שירה" הינה יוזמה המאפשרת למשוררות חרדיות להקריא שירה, לשיר ולהתבטא במרחב נשי בטוח מבחינתן. הנה טעימה מתוך אותה שירה וראיונות עם מייסדות היוזמה.

משטרת האופנה – כתבת "מאקו" על מעיין חודדה מציגה הפרעת אכילה טראגית לצד שמות מותגי אופנה. כתבה אשר מסקרת את הצד האפל של תעשיית הבידור לא יכולה להציג הפרעות אכילה כאופנה לשיווק.