נמצאו 2 כתבות הכוללות את התג התנועה הקיבוצית

ארגונים חברתיים נגד רשות מקרקעי ישראל (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 12/06/2014
רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מתכוונת לאפשר לתנועה הקיבוצית לרכוש קרקעות לבניה בשטחי הקיבוצים בהנחות ניכרות, כלומר, לרכוש בהנחה משמעותית קרקעות שהוחכרו לקיבוצים למטרת חקלאות, ולבנות עליהן. מהלך זה, יאפשר לתנועה הקיבוצית לספסר בערך הקרקעות ולמכור אותן