נמצאו כתבות

עלון מידע להתמודדות משפטית עם מפגעי פסולת (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 25/05/2014
הקליניקה לצדק סביבתי הכינה עלון מידע להתמודדות משפטית עם מפגעי פסולת. העלון מפרט את העילות והסעדים העומדים לזכות התושב נגד זיהומי ריח, עשן ואוויר בקרבת אתרי פסולת. הסטודנטים קסניה זמסקוב ופאדי עטאללה כתבו את הזכותון מטעם הקליניקה. מזה כשנתיים