נמצאו 1 כתבות שהופקו עבור קו לעובד

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

קו לעובד הוא ארגון לא ממשלתי ללא מטרות רווח הפועל מאז שנת 1991, שמטרתו הגנה על זכויות עובדים חלשים. הארגון מספק מידע על זכויות והגנה לעובדים המקופחים ביותר בישראל: מהגרי עבודה, פלסטינים, פליטים, מבקשי מקלט וישראלים בעלי הכנסה נמוכה.