יום שבת   19-10-2019

נמצאו 2 כתבות שהופקו עבור פרלמנט נשים

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

פרלמנט נשים הינו במה חודשית לפוליטיקה מזוית אחרת, לדיון ביקורתי ופמיניסטי על המדיניות השלטת והשיח הציבורי הרווח בישראל. מטרותיו: יצירת בולטות לפן הפמיניסטי בשיח הציבורי, השגת בולטות לנשים מוכשרות בעלות תרומה ייחודית והישגים חברתיים ומקצועיים, ויצירת פורום ציבורי פתוח וייחודי.

חברה     ‏8:31

נערות ומדיה עכשווית (לצפיה בכתבת הוידאו)    

עלה בתאריך: 07/03/2010
פרלמנט נשים מס' 61 שעסק בעולמן הוירטואלי של נערות בישראל 2010, נערות ומדיה עכשווית מנקודת ראותן של נערות והשפעת עיתונות נשים על תפישת עולמן של נערות ונשים.
שפה: 
חברה     ‏4:07

עשור לפרלמנט נשים (לצפיה בכתבת הוידאו)  

עלה בתאריך: 14/10/2009
סרטון המתאר את העשייה של פרלמנט נשים לרגל עשר שנים לפעילותו ולהיותו במה לדיון פמיניסטי וביקורתי על המדיניות השלטת והשיח הציבורי הרווח בישראל.
שפה:  כתוביות: 
נושאים: