נמצאו 2 כתבות שהופקו עבור הקרן החדשה לישראל

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

הקרן החדשה לישראל פועלת כקרן הון סיכוי חברתית למען חיזוק הדמוקרטיה, קידום החופש, הצדק והשוויון בישראל. הקרן משקיעה בנושאים בוערים על ידי פיתוח מאות ארגונים, טיפוח יזמות חברתית והעצמה של מנהיגות. שתי"ל, מייסודה של הקרן, מעניק ייעוץ ארגוני וליווי מקצועי למיזמים החברתיים, ומסייע בהפיכתם מחזון למציאות.