נמצאו 2 כתבות שהופקו עבור אג'נדה

» כתבות שהופקו עבור ארגונים נוספים

אג'נדה הוא מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית- ארגון ללא כוונת רווח, הפועל בזירה התקשורתית בנושאים חברתיים, ומטרתו השפעה על השיח התקשורתי ובאמצעותו על סדר היום. אג'נדה פועלת בשני מישורים עיקריים: הראשון – חיזוק היכולות והמיומנויות התקשורתיות של הארגונים לשינוי חברתי בישראל, והשני – קידום עצמאי של נושאים חברתיים בתקשורת.