מיליטריזם בחברה הישראלית

מיליטריזם בחברה הישראלית

בחרנו כאן את 13 כתבות הווידאו המייצגות היטב את הסוגיה מיליטריזם בחברה הישראלית.

כתבות על חלחול הצבאיות לתוך החברה האזרחית והשימוש בפתרונות כוחניים, ועל ייצוא נשק ישראלי למשטרים רודניים.