מידע ורקע על הסכסוך

מידע ורקע על הסכסוך

בחרנו כאן את 31 כתבות הווידאו המייצגות היטב את הסוגיה מידע ורקע על הסכסוך.

כתבות והרצאות על הסכסוך הציוני-פלסטיני וההיכרות עם הנרטיבים השונים.
ניתן למצוא כתבות נוספות בעניין תחת: עודנא - שבנו, הקו הירוק, נכבה, בשטחים הכבושים, פיוס וקידום שלום, זוכרות, אסירים פלסטינים, הרצאות מסמינר עיתונות שלום.