ידיעה כתובה |

: סקר עמותת חדו"ש ליום זכויות האדם

חברה נכתב על ידי

68% מכלל הציבור היהודי הבוגר תומך באימוץ העיקרון שנקבע בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם, הקובעת בין השאר כי: "כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. 70% תומכים בכך שהמדינה תכיר בנישואין רפורמיים וקונסרבטיבים.

נתונים אלה עולים מסקר מיוחד של עמדות הציבור היהודי הבוגר שערכה חדו"ש – לחופש דת ושוויון לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, באמצעות מכון סמית. עוד עולה מהסקר, כי רוב גדול של מצביעי מפלגות הקואליציה בבחירות 2015 תומכים בהכרת ישראל בזכות לנישואין לכל [63% ממצביעי הליכוד, 72% ממצביעי כולנו] וכמובן  בקרב מצביעי האופוזיציה [מעל 90% ממצביעי המחנה הציוני, יש עתיד ומרצ. ו-70% ממצביעי ישראל ביתנו] גם בקרב מצביעי הבית היהודי תומכים בכך כמעט מחציתם [44%].

ראוי לציון כי התמיכה בקרב נשים גדולה משמעותית מזו של גברים [73% ו-64% בהתאמה], בקרב לא נשואים [76%], וכי רוב תומך בכך לא רק בקרב חילונים [86%] אלא גם בקרב מסורתיים לא כל כך דתיים [ 76%] ומסורתיים דתיים [ 64%] ואף בקרב הציבור הדתי קיימת תמיכה משמעותית [30%].

מתוך חדו"ש – לחופש דת ושוויון לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי

ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם אומצה על ידי האו"ם ב – 10 בדצמבר 1948, מאז מציינים בתאריך זה את יום זכויות האדם בכל העולם המערבי. ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (The Universal Declaration of Human Rights) היא מסמך יסוד של הקהילה הבינלאומית, ומתארת את זכויות האדם היסודיות שצריכות לחול בכל מדינות האו"ם. תוכנה משמש בסיס לעקרונות משפטיים מחייבים במישור הבינלאומי. ההכרזה מעגנת את הזכויות האישיות כגון הזכות לחיים ולביטחון, חופש התנועה והזכות לפרטיות . זכות להליכים הוגנים בפני המשפט (זכויות הקשורות לחיים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים של הפרט חירות המחשבה והמצפון, חופש הביטוי, חופש ההתקהלות וההתאגדות, הזכות ליטול חלק בשלטון, וגם חופש הדת).

אורי רגב מנכ"ל חדו"ש אומר כי "ביום זכויות האדם הבינלאומי חשוב להעלות את המודעות בישראל הן לכך שממאות אלפי אזרחים נשללת זכות האדם הבסיסית לנישואין, בשל הכפייה הדתית המתקיימת עדיין בניגוד להבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון, והן לכך שמדיניות פסולה זו מתקיימת בניגוד לרצונו הברור של רוב הציבור בישראל, כולל מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות! סקרי חדו"ש מלמדים לא רק על תמיכת הציבור בעקרון חופש הנישואין ובפלורליזם דתי, אלא גם על כך שרוב הציבור רוצה בהנהגת האפשרות לנישואין אזרחיים, ומצהיר שאם היתה אפשרות בחירה – לא היו נישאים ברבנות!"

  כתבות ווידאו שחבל לפספס