ידיעה כתובה |

: ביטול ההפרדה בלשכת העבודה בי-ם המזרחית

חברה נכתב על ידי

עד היום התקיימה בירושלים הפרדה בין דורשי העבודה היהודים לבין הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, אשר טופלו בלשכה נפרדת בוואדי גוז'. בשבוע שעבר (21/6/2018) הודיעה המדינה על ביטול ההפרדה. בתשובתה הודיעה כי "תושבי מזרח העיר זכאים לקבל שירות מלא בלשכות שירות התעסוקה הפרושות במערב העיר".

בנוסף לביטול ההפרדה, הודיעה המדינה כי בחודשים הקרובים תיבחן השפעת ההנחיה על תפקוד ואיכות השירות הניתן בלשכות מבחינת התאמת המשאבים לעלייה הצפויה במספר הפניות והצורך בתגבור כוח האדם. הצהרת המדינה באה יחד עם הבהרה כי אין אפשרות למעבר של דורש עבודה מלשכה ללשכה לאחר שכבר החל הטיפול בו.

תשובת המדינה התקבלה במסגרת עתירה שמנהלים יחד המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען לשיפור תנאי קבלת הקהל במתחם אשר בוואדי ג'וז במזרח העיר. המתחם מאכלס הן את לשכת האוכלוסין בירושלים המזרחית והן את שירות התעסוקה, ומתקיימים בו תנאי קבלת קהל בלתי אנושיים.

ממען נמסר: "יש לספק פתרונות מהותיים וארוכי טווח בהם האפשרות לתושבי ירושלים המזרחית להתייצב בכל לשכת אוכלוסין אחרת, מספר עובדים הולם במזרח ירושלים ועוד".

לשכת התעסוקה במזרח ירושלים. צילום: מען

  כתבות ווידאו שחבל לפספס