ידיעה כתובה |

: הדו"ח השנתי על סחר בבני אדם בישראל

חברה נכתב על ידי

במהלך שנת 2016 מעל 60 מהגרים נפלו קורבן לעברות סחר בבני אדם או החזקה בתנאי עבדות ולא אותרו על ידי רשויות המדינה. ממצאים מדאיגים וקשים אלו עולים מדו"ח שנתי בנושא סחר בבני אדם שנערך על ידי המוקד לפליטים ולמהגרים. לקריאת הדוח המלא.

עיקרי הממצאים מן הדו"ח:
עובדי בניין בתנאי עבדות: בשנת 2016 ניתח המוקד לפליטים ולמהגרים פרוטוקולים מדיונים של 15 עובדי בניין שדיווחו לבית הדין שנמלטו מחברת הבניין התורכית ילמזלאר, מהם עולה חשד לתנאי העסקה פוגעניים. באחד הפרוטוקולים סיפר העובד: "העבודה התחילה משש וחצי בערב ועד שש וחצי בבוקר. החזירו אותנו באוטובוס לדירה. בתוך חדר אחד היו שמונה אנשים. היו ג'וקים בחדר. איימו עלינו. אמרו לנו שאם אנחנו מתכוונים לברוח אז שנדע שיש אנשים שיכולים להרביץ לנו".
כיום מועסקים בישראל 965 עובדי בניין של חברת ילמזלאר באמצעות הסדר העסקה מגביל שאושר על ידי הממשלה זה למעלה מעשור. עדויותיהם של 15 הפועלים שניתח המוקד וכן ראיונות שביצע עם שניים מהם, מצטרפים לשורה ארוכה של עדויות שנאספו נגד חברת הבניין ב17 השנים האחרונות – על אף שמדובר בקבוצות עובדים שונות שלא הכירו אלו את אלו, הגיעו לישראל בתקופות שונות מאזורים שונים ברחבי תורכיה, העדויות אודות תנאי ההעסקה בחברה כמעט זהות.
שורדי סחר במחנות עינויים בסיני: במהלך שנת 2016, הוכרו על ידי מדינת ישראל 47 קורבנות סחר בבני אדם, מהם 23 גברים ו- 24 נשים. מתוכם, צוות המוקד איתר, זיהה, ראיין והפנה ליחידת המשטרה למאבק בסחר בבני אדם 26 קורבנות המהווים 55% מכלל שורדי הסחר שהוכרו השנה. כמו כן, במהלך שנת 2016 צוות המוקד איתר 49 שורדי סחר בבני אדם אשר הוחזקו במחנות עינויים בסיני. כפי שעולה מעדויותיהם של השורדים וכן מראיות נוספות, הם אולצו לספק שירותים שונים עבור שוביהם ולכן זכאים להכרה כקורבנות סחר בבני אדם. מתוך 49 שורדים, שניים זוהו על ידי צוות המוקד בכלא סהרונים, לאחר תקופת כליאה של למעלה מחמש שנים. לא כל שורדי הסחר שאיתר המוקד במהלך השנה הוכרו על ידי רשויות המדינה.

על הסרט "כופר נפש" העוסק בסיפורי מבקשי מקלט במחנות העינויים בסיני: 

"כופר נפש" – על מחנות העינויים בסיני (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

הסרט הדוקומנטרי "כופר נפש" מתעד את סיפורה של שדרנית הרדיו מרון אסטפנוס, אשר מספרת את סיפורם של מבקשי מקלט רבים, במחנות העינויים בסיני. כאשר הם צועדים את מסעם מאריתריה לישראל, רבים נחטפים על ידי בדואים בסיני ומובאים אל המחנות. במחנות השבויים עוברים עינויים קשים בהם עיניהם מכוסות לפעמים במשך כמה שבועות, תוך כדי עינויים מחרידים של צריבת שקיות ניילון על גופם, קטיעת איברים, אונס, צריבת כפות רגליהם עד אובדן חושים ועוד. בנוסף בסרט נשמעות עדויות רבות של נשים שמספרות על סדר היום בתא העינויים ואומרות שבמהלך היום הן עוברות את אותם העינויים כמו הגברים ובנוסף, בלילות הן עוברות התעללות מינית  ואונס.
הופק ע"י: | עלה ב: 18/09/2014


עובדות סיעוד ומשק בית בתנאי עבדות: במהלך שנת 2016, המוקד איתר עובדת סיעוד מגיאורגיה ועובדת במשק בית מהפיליפינים אשר הוחזקו בתנאי עבדות בישראל. ביחד עם עובדת חקלאות מתאילנד שאותרה על ידי ארגון קו לעובד הן היו מהגרות העבודה היחידות שנקלטו במקלט "מעגן" לנשים קורבנות סחר. העובדה שבמהלך השנה אותרו רק שלוש שורדות סחר ועבדות מקרב 84,000 מהגרות ומהגרי העבודה המועסקים בישראל כחוק, אינה מעידה על מספרם הנמוך של המועסקים בתנאי עבדות, אלא בעיקר על העדר כל מנגנון ממשלתי לאיתורם של אותם קורבנות.

המוקד לפליטים ולמהגרים מפרסמים בדו"ח המלצות להתנהלות הממשלה עם הנתונים שחשפו – על משרדי הממשלה לקבוע יעדים ברורים לצמצום תופעות הסחר והעבדות, יעדים שיכללו מאבק בתופעות שהופכות את המהגרים לפגיעים לסחר ולעבדות: גביית דמי תיווך גבוהים, כבילה למעסיק והיעדר אכיפה יעילה של חוקי העבודה. עוד מוסיפים כי יש להקים יחידה משטרתית לחקירת עבירות החזקה בתנאי עבדות וסחר בבני אדם, יש לתגבר את הפיקוח היזום בענפים בהם מועסקים מהגרי עבודה ולוודא שזכויותיהם נשמרות, יש לוודא כי עבודי שירות בתי הסוהר ידעו לזהות שורדי סחר ושיכירו בכך שהאדם שלפניהם שהוא שורד סחר גם באותם מקרים בהם הוא שוהה שלא כדין אף על פי שאין מניעה לגרשו מהמדינה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס