יום שלישי   22-09-2020
עדכון חדשות |

: אחד מארבעה מטופלים נקשר באשפוז הפסיכיאטרי

חברה נכתב על ידי

בעקבות פניות שקיבל ארגון ב"זכות" במשך השנים, שלפיהן אנשים רבים נקשרים במהלך אשפוזם בבתי חולים פסיכיאטרי, נערך בחודשים האחרונים תחקיר מקיף בנושא שכלל משאל שעליו השיבו יותר מ 240 מטופלים. תוצאתו, דוח ראשון מסוגו בישראל המפורסם בימים אלו. מסקנת הדוח כי הפרקטיקה הנהוגה כיום במערכת הבריאות בהקשר זה גורמת לפגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכויות יסוד של אלפי אנשים מידי שנה.

כחלק מהתחקיר, פנה ארגון "בזכות- המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" למשרד הבריאות על מנת לקבל נתונים מכוח חופש המידע. בעקבות הנתונים שנתקבלו, מעריכים בארגון כי אחד מארבעה מטופלים נקשר במהלך האשפוז הפסיכיאטרי, כלומר כ-4,000 איש בכל שנה.

"זהו נתון קשה ומטריד מאוד, וככל הנראה גבוה מאוד יחסית לנעשה במדינות מערביות אחרות. אנשים נקשרים למשך שעות, חלקם אף ימים, וחלקם הגדול אף במשך כמה פעמים במהלך אשפוז אחד. קשירה היא אקט הפוגע באופן אינהרנטי בזכויות אדם יסודיות. רבים מדווחים על פציעוֿת וחבלות וכן על השפלה קשה. יותר ממחצית האנשים שענו על המשאל דיווחו שלא נתנו להם להתפנות לשירותים במשך כל שעות הקשירה", מספרים בארגון.

Clipboard01

תמונה מתוך הדו"ח

חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א – 1991, מסדיר את סמכותם של אנשי הצוות לקשור מטופלים לצורך מניעת סכנה או מתן טיפול רפואי, אולם הדוח מעלה כי רוב האנשים נקשרים בניגוד להוראותיו. במרבית המקרים אין מדובר מצבים של התנהגות מסכנת- אנשים נקשרים כי הם 'מציקים ומטרידים', ובחלק מהמקרים משמשת הקשירה כעונש.  בארגון "בזכות" טוענים כי על פי הדיווחים שקיבלו, גם במקרים שבהם מתקיימות, לכאורה, עילות החוק, הקשירות ננקטות באופן בלתי מידתי. גם מצבים קלים יחסית של תוקפנות מצדיקים בעיני אנשי הצוות הגבלה טוטלית זו.

בארגון מסבירים כי במחלקות האשפוז אין די כוח אדם, חלופות או מודעות כדי להתמודד עם מצבים מאתגרים שלא באמצעות קשירה. כל אלה, יחד עם התקנות והנוהל הקיימים ועם מדיניות אי- הבקרה של משרד הבריאות הביאו לכך שקשירה היא עוד כלי אחד נוסף בארגז הכלים שבמחלקות האשפוז.

קולות רבים בעולם, ביניהם מועצת האו"ם וארגון הבריאות העולמי, קוראים לביטול הקשירות, בטענה כי הן מביאות לפגיעה קשה בזכויות אדם. רוחות חדשות אלו הובילו להפחתה דרמטית בשיעור הקשירות במדינות מערב רבות. ארגון בזכות קורא למשרד הבריאות ליזום תכנית לאומית, בשיתוף מתמודדים עם מוגבלות נפשית, כדי לשים קץ לתופעה ולעקור אותה מהשורש.

לקריאת הדו"ח המלא.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס