ידיעה כתובה |

: השב"כ לא יקבל רשימות בוגרים מאוניברסיטאות

חברה נכתב על ידי

ביוני 2015 פנתה האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי של השב"כ, בעקבות הפרסום על נוהגו של השב"כ לדרוש מאוניברסיטאות להעביר לו רשימות של בוגרים לצורך גיוס עובדים. בימים האחרונים נוהג זה יפסק.

בחודש יוני אשתקד בעקבות הפרסום על נוהגו של השב"כ לדרוש מאוניברסיטאות להעביר לו רשימות של בוגרים לצורך גיוס עובדים, פנתה האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי של השב"כ. בפנייה טענו עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, ועו"ד אבנר פינצ'וק, ראש תחום מידע ופרטיות, כי לשב"כ אין סמכות חוקית לפנות לאוניברסיטאות בדרישה כזו, הגורמת להן לפגוע בפרטיות בוגריהן, להעביר מידע אישי בניגוד לחוק ולשאת באחריות הנובעת מכך. האגודה ביקשה מהיועץ המשפטי להנחות את השב"כ להימנע מלפנות לאוניברסיטאות בדרישה להעברת רשימות של בוגריהן, ולדאוג לכך שהשב"כ ישמיד את רשימות הבוגרים שקיבל עד היום.

ב-07/03/16 התקלה תשובה מהשב"כ לפיה בעקבות פניית האגודה, נבדק הנושא, והוחלט כי השב"כ לא יפנה עוד למוסדות להשכלה גבוהה בבקשה לקבל רשימות בוגרים.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס