ידיעה כתובה |

: הפגנת תמיכה בתושבי הכפר הפלסטיני סוסיא

מדינה נכתב על ידי

מחר (שישי, 24/7/2015) תתקיים הפגנה ביוזמת תושבי סוסיא, ובשיתוף פעילים פלסטינים וישראלים, תעאיוש, לוחמים לשלום ורבנים למען זכויות האדם, למען הכפר הפלסטיני העומד כולו בפני סכנת הריסה. – מעל ל-300 אנשים, כמחציתם ילדים, עומדים בפני סכנת גירוש ללא פיתרון סביר היכן להתקיים. למה מפגינים?
הכפר סוסיא שאפילו משפטנית הימין המנוחה, פליאה אלבק, הכירה בקיומו ובבעלות תושביו על אדמות הכפר והאדמות החקלאיות מסביב לו כבר ב-1982, נעקר לראשונה ממקומו ב-1986 עת הוכרז המקום כאתר ארכיאולוגי. לאחר ההכרזה וההפקעה גורשו תושבי סוסיא הפלסטינית מבלי שניתנה להם אפשרות לכל הפחות להסדיר את בניית היישוב במקום חדש. אורח החיים המסורתי של התושבים העניים במערות, והצורך החקלאי באזור סף המדבר שחלק מהתושבים יצאו לכמה חודשים בשנה משטח הכפר לאזור בו החקלאות אפשרית (מרבית השנה הם חיו בכפר המערות), הביא את המדינה לטעון שמעולם לא היה שם כפר ולכן מעולם לא היה גירוש אין לה שום חובה להסדיר את בניית הכפר מחדש.

sosya

לאחר הגירוש עברו תושבי סוסיא לחיות על אדמותיהם החקלאיות הסמוכות, הנמצאות בבעלותם, אך לא הצליחו לקבל אישורי בנייה ומערותיהם נאטמו על ידי צה"ל. לאחרונה מערכת תכנון צבאית ונטולת ייצוג לתושבים [בניגוד למקובל בכל העולם], מסרבת לאשר תוכנית מיתאר מקצועית שתאפשר את הכשרת הכפר בהתאם לסטנדרטים תכנוניים מקובלים. נימוקיה לדחיית תוכנית המיתאר חושפים אפלייה בוטה (נטען שהכפר קטן מכדי להיחשב ליישות תכנונית עצמאית בעת שמאחזים קטנים ממנו מוכשרים כל העת) וכן התנשאות וגזענות (נטען שבעיר הסמוכה יטא יהיה לתושבים יותר טוב והם יוכלו "להתפתח" – למעשה, מעבר להתנשאות, ניתוק חקלאים מאדמותיהם ימית עליהם אסון כלכלי). וכך העוול כלפי סוסיא הפלסטינית עשוי שכבות רבות.

– המינהל האזרחי הודיע לתושבי סוסיא שבכוונתו להרוס קרוב למחצית ממבני הכפר, עוד לפני הדיון בבג"צ ב-3.8.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס