ידיעה כתובה |

: קריטריונים חדשים לזימון ל"חולות"

חברה נכתב על ידי

קריטריונים חדשים לזימון מבקשי מקלט ל"חולות" נכנסו לתוקף; בג"ץ הקצה למדינה שבוע להגיב לבקשת הארגונים להקפיאם.
המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע למבקשי מקלט בישראל, קו לעובד, הקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, רופאים לזכויות אדם ו- ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, הגישו היום לבית המשפט העליון בקשה למתן צו ביניים נוכח שינוי הקריטריונים, שלפיהם ניתן לזמן מבקשי מקלט למתקן "חולות", שנכנסו לתוקפם השבוע. הקריטריונים החדשים מרחיבים את טווח מועד הכניסה לארץ, ובמסגרתם ניתן לזמן כעת למתקן "חולות" כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ל-31.12.2011 (במקום עד ל-31.5.2011) וכל אזרח אריתראי שנכנס לארץ עד ל-31.7.2011 (במקום עד ל-31.5.2009).

מתקן חולות. (ארכיון).

מתקן חולות. (ארכיון).

נציגי הארגונים מבהירים כי השוני בין הקריטריונים הוא דרמטי, ויוסיף למאגר הפוטנציאלי של המוחזקים במתקן שירות בתי הסוהר "חולות" אלפי בני אדם נוספים. "שינוי הקריטריונים נעשה שעה שבית המשפט טרם הכריע בדבר חוקתיותו של התיקון לחוק, ואף לא התווה את שיקול הדעת של הרשות בקשר לשאלות המינהליות המטרידות האופפות את אופן יישומו […] צו הביניים המבוקש נועד לצמצם את הפגיעה ההרסנית, הקשה והבלתי הפיכה בזכויות יסוד חוקתיות של מעגל מתרחב של אלפי בני אדם נוספים, אשר לא ניתן להרחיק למדינת מוצאם בשל מדיניותה המוצהרת של מדינת ישראל, עד למועד בו יכריע בית המשפט אם פגיעתו הרעה של התיקון לחוק עומדת במבחנים החוקתיים". עוד הוזכר כי בעת הגשת העתירה החוקתית קבע הנשיא לשעבר גרוניס כי קיים "צורך להכריע בעתירה בהקדם", וכעת, לאחר תקופה של למעלה מחצי שנה מאז נקבע שיש צורך להכריע בעתירה בהקדם – יש לכל הפחות, להקפיא את המצב הקיים עד למתן פסק הדין.

בבקשה לצו הביניים מודגש עוד כי הקריטריונים החדשים יחולו על קבוצה גדולה של ניצולי מחנות העינויים, שהוחזקו כבני ערובה על ידי מבריחים במחנות זוועה בסיני במטרה לסחוט דמי כופר מבני משפחותיהם. "ביניהם ישנם אף כאלה שמעולם לא תכננו להגיע לישראל, אלא נחטפו בסודן על ידי מבריחים והוחזקו בחצי האי סיני במטרה לסחוט כספים מבני משפחותיהם […] קורבנות לכליאה, לעינויים, להרעבה, לאלימות קיצונית, לאונס ולתקיפות מיניות, לקצירת איברים, לעושק ולסחיטה". מעטים מהם שהוכרו כקרבנות סחר לא יישלחו ל"חולות", אך קרבנות העינויים שלא הוכרו כקורבנות סחר אינם זכאים לפטור זה.

"כופר נפש" – על מחנות העינויים בסיני (לדף הכתבה ») ( Available in English » )

הסרט הדוקומנטרי "כופר נפש" מתעד את סיפורה של שדרנית הרדיו מרון אסטפנוס, אשר מספרת את סיפורם של מבקשי מקלט רבים, במחנות העינויים בסיני. כאשר הם צועדים את מסעם מאריתריה לישראל, רבים נחטפים על ידי בדואים בסיני ומובאים אל המחנות. במחנות השבויים עוברים עינויים קשים בהם עיניהם מכוסות לפעמים במשך כמה שבועות, תוך כדי עינויים מחרידים של צריבת שקיות ניילון על גופם, קטיעת איברים, אונס, צריבת כפות רגליהם עד אובדן חושים ועוד. בנוסף בסרט נשמעות עדויות רבות של נשים שמספרות על סדר היום בתא העינויים ואומרות שבמהלך היום הן עוברות את אותם העינויים כמו הגברים ובנוסף, בלילות הן עוברות התעללות מינית  ואונס.
הופק ע"י: | עלה ב: 18/09/2014

לאור כל זאת נכתב בסיכום הבקשה כי "הקפאת המצב הקיים היא המעט המתחייב"

  כתבות ווידאו שחבל לפספס