ידיעה כתובה |

: מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית

חברה נכתב על ידי

מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית היא פרויקט מתמשך של "העין השביעית" שמטרתו למפות את בעלי ההון והקבוצות העסקיות השולטות בגופי ואמצעי תקשורת בישראל. התרשים מאפשר לא רק לאתר את זהותם של האישים והגופים השולטים בחברות התקשורת, אלא גם להציג את אחזקותיהם בתחומים נוספים – ובכך לקבל גם מושג על האינטרסים הנוספים, על רמת הריכוזיות במשק הישראלי ועל הבעלויות הצולבות בו.

mapat-tikshoret

גרסתה הראשונה של מפת הבעלויות של "העין השביעית" התפרסמה ב- 2006, ככפולת עמודים בכתב-העת במתכונתו המודפסת. גרסתה השנייה התפרסמה ב- 2013, עם השקת מתכונתו המחודשת של אתר "העין השביעית". גרסה זו, השלישית במספר, של מפת הבעלויות מתפרסמת ב- 2014, על רקע שיח ער בנוגע לחלוקה מחדש של שוק הטלוויזיה המסחרית.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס