עדכון חדשות |

: עתיד וועדות ההחלטה להוצאת ילדים מחוץ לבית

חברה נכתב על ידי

בשעה זו מתקיים דיון בוועדה לזכויות הילד של הכנסת בנושא הרפורמה אותה מנסה משרד הרווחה לקדם בוועדות ההחלטה להוצאת ילדים למסגרות חוץ-ביתיות וטיפול בילדים בסיכון.

בדיון שמתקיים כרגע בוועדה לזכויות הילד, מציגים נציגי משרד הרווחה דוח שפרסם המשרד בפברואר 2014 בנושא הוועדות לתכנון, טיפול והערכה ("וועדות ההחלטה") להוצאת ילדים למסגרות חוץ-ביתיות וטיפול בילדים בסיכון, להן סמכויות נרחבות – בכוחן להמליץ על הוצאת ילדים מחזקת הוריהם והעברתם לפנימיות, למשפחות אומנה ואפילו לאימוץ – ומזה עשרות שנים נשמעת ביקורת מקצועית וציבורית חריפה על עבודתן. לאחר פרסום הדוח, הכריז מנכ"ל משרד הרווחה, יוסי סילמן, כי בכוונתו לקדם רפורמה בעבודת הוועדות, באמצעות הפיכת הדוח להצעת חוק בהקדם האפשרי. אלא שלאחרונה החליט המשרד לעכב את הצעת החוק באמצעות הקמת "תתי-ועדות" ליישום החוק – באופן שמעורר חשש, כי הרפורמה החיונית שוב תידחה למועד לא ידוע, כפי שכבר קרה בעבר.

לדברי עו"ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח, "חרף העובדה שוועדות ההחלטה הן מנגנונים מעין-שיפוטיים המכריעים בנושאים הרי גורל, הן פועלות כיום ללא הסמכה בחוק, ללא שקיפות, ללא ביקורת ומבלי שניתן לערער על החלטותיהן, תוך הפרה בוטה של זכויות ההורים והילדים שענייניהם נדונים בפניהן. האוכלוסייה שבה עוסקות הוועדות מורכבת ברובה מנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, רבות מהן חד-הוריות ועולות, שאין מכירות את זכויותיהן ואף נתונות פעמים רבות במצב של תלות בשירותי הרווחה. לכן, נחוצה הרפורמה – יש לעגן את עבודת הוועדות בחקיקה, להגן על זכויות ההורים והילדים בהליך, ולהבטיח שקיפות ובקרה. במשך שנים רבות מדי, נשמעו תלונות קשות של הורים שטוענים שילדיהם נלקחו מהם ללא הצדקה. שורה של ועדות מקצועיות כבר הצביעו על השינויים הדרושים, ובכל פעם מחדש, משרד הרווחה התקשה לקדם את השינוי הדרוש."

לקראת הדיון, פנתה עו"ד בנדל אל חברי הוועדה והציגה בפניהם שורה של הערות לרפורמה אותה מוביל משרד הרווחה. הצעות אלו ניתן לקרוא בלינק זה.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס