ידיעה כתובה |

: התקבל פסק דין בתיק "קרקעות המלח"

סביבה נכתב על ידי

כעבור עשר שנים, התקבל היום פסק הדין בתיק "קרקעות המלח".
בית המשפט העליון פסק כי העתירות של התנועה לאיכות השלטון והחברה להגנת הטבע השיגו את מטרתן והובילו לשינוי במדיניות של מנהל מקרקעי ישראל. המדינה וכן חברות המלח ישלמו בנפרד לכל אחת משתי העותרות סך של 25,000 ש"ח, כך שהסכום הכולל לתשלום הוא 100,000 ש"ח.

העתירה שהוגשה לפני למעלה מעשור הייתה כנגד ההסכם של מועצת מקרקעי ישראל עם חברות המלח, שהעניק לשניות הטבות חסרות תקדים. לפי ההסכם, היו אמורות חברות המלח לקבל זכויות בנייה בשווי של למעלה מ-100 מליון שקל תוך שינוי ייעוד הקרקעות שתחילה שמשו את החברות לייצור מלח.

הישגה העיקרי של העותרות הוא שמעתה חוכרים של "שטחי תעסוקה" (הגדולים מ 20 דונם) אשר פחות מ-40% מהם משמשים למטרה זו כתוצאה משינוי ייעוד, יהיו חייבים להשיב את הקרקע לידי המדינה. כל זאת כדי לשמור על האינטרס הציבורי אל מול האינטרסים הפרטיים של בעלי החברות.

 
 

הוספת תגובה לכתבה

  כתבות ווידאו שחבל לפספס