ידיעה כתובה |

בג"ץ ואנונו נגד צווי ההגבלה

חברה נכתב על ידי

אתמול (29.12.13) דחה בג"ץ את העתירה השביעית של מרדכי ואנונו נגד צווי ההגבלה שהוצאו נגדו עם שחרורו מהמאסר בשנת 2004. העתירה הראשונה הוגשה ע"י האגודה לזכויות האזרח ומאז מייצגים אותו עוה"ד אביגדור פלדמן ומיכאל ספרד ביחד ולחוד.
הנשיא גרוניס: "מקובלת עלינו עמדת באי-כוח העותר לפיה יש צורך לבחון כל פעם מחדש את נחיצות הצווים, וכי בחינה כאמור חייבת להתחשב במימד של חלוף הזמן. חזקה על המשיבים כי עשו כן בכל אחת מהארכות הצווים בשנים האחרונות. בחינה זו הכרחית כדי להבטיח שהפגיעה בזכויותיו של העותר היא מידתית ואינה עולה על הנדרש בהתחשב בידע שבידיו ובמוטיבציה שלו להפיץ מידע זה. חומר הראיות שהוצג בפנינו מצביע שכך נעשה גם במקרה הנוכחי. בנסיבות אלה, לא ראינו מקום להיעתר לעתירה והיא נדחית."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס