נמצאו 1 כתבות עם מקור הידיעה הפורום למאבק בעוני

דיווח: קיצוץ תקצוב למשרדים חברתיים ושירותים (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 04/09/2014
הפורום למאבק בעוני הוציא הודעה בה הביע חשש כי עלויות הלחימה בעזה ישמשו תירוץ לפגוע בתקצוב המלצות הוועדה למלחמה בעוני. החלטת הממשלה (יום א' 31.8.2014) מלמדת שאכן הקיצוץ מכוון למשרדים חברתיים ולשירותים חברתיים בסיסיים. הפורום למאבק בעוני: "... אסור שעלות