נמצאו כתבות

סוף הסחבת המשפטית ללהטב"ים? (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 14/12/2016
בעקבות פסיקה של בג"צ, צווי הורות פסיקתיים במשפחות להט"ביות יוחלו רטרואקטיבית מיום הלידה ואילך ולא מהיום בו נחתמו הצווים. הסוגיה בעניין מועד תחולת צווי ההורות עלתה לאחרונה במספר תיקים בבתי המשפט למשפחה, ואף תלויה ועומדת בפני בג"צ. באחד המקרים,