נמצאו 1 כתבות הכוללות את התג מובטלים

שינוי חוק ביטוח אבטלה יפגע במובטלים צעירים (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 05/04/2016
מחקר חדש של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בוחן את השלכות השינוי המוצע בחוק ביטוח אבטלה, תוך השוואה בין מדיניות תשלומי האבטלה בישראל ובמדינות רווחה אחרות. המחקר מראה כי יישום השינוי יעמיק את הפער בין מובטלים מבוגרים למובטלים צעירים, שכבר