נמצאו 1 כתבות הכוללות את התג זכויות האדם בכנסת

מחר בועדת הכלכלה: ניתוק מים בשל חובות (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 24/03/2014
מחר תדון וועדת הכלכלה באישור כללי תאגידי מים וביוב, ביניהם: הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב. לפי עמדת האגודה לזכויות האדם בכנסת זכות המים היא בסיסית לפיכך אין למנוע מבני אדם מים בשום תנאי ובוודאי שלא בגין חוב כספי. ניתוק מים מהווה אמצעי גבייה