נמצאו 1 כתבות הכוללות את התג וועדת "צמח"

מה הצעדים שננקטו נוכח המלצות ועדת "צמח"? (ידיעה כתובה)

עלה בתאריך: 22/09/2014
בעקבות החלטת הממשלה לאימוץ עיקרי המלצות "ועדת צמח", פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר החוץ ושר התשתיות בבקשה לבחון האם יושמו עיקרי ההחלטה לפעול לקידום מערך ההסכמים הבין-לאומיים לשיתופי פעולה עתידיים בתחום משק הגז הטבעי. ב- 23/6/2013 קיבלה ממשלת ישראל